Mergi la conţinutul principal

HOTĂRÂREA Nr. 115

Din 30 august 2018

Privind aprobarea numărului total de posturi bugetate, funcţii de conducere, și posturi de execuţie, a organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de organizare și Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Ştei