Mergi la conţinutul principal

* Dispozitia nr. 422 din 24.11.2023

* Dispozitia nr. 409 din 17.11.2023

* Dispozitia nr. 399 din 10.11.2023

* Dispozitia nr. 390 din 07.11.2023

* Dispozitia nr. 389 din 07.11.2023

* Dispozitia nr. 379 din 27.10.2023

* Dispozitia nr. 311 din 03.10.2023

* Dispozitia nr. 307 din 22.09.2023

* Dispozitia nr. 298 din 14.09.2023

* Dispozitia nr. 295 din 07.09.2023

* Dispozitia nr. 284 din 23.08.2023

* Dispozitia nr. 90 din 02.03.2023

* Dispozitia 327/2022 - Persoana responsabila - completarea si transmiterea catre ANFP - format electronic

* Dispozitia 326/2022 - Acordarea gradatie 5

* Dispozitia 325/2022 - Desemnarea unei persoane responsabile - Raport Anual - Respectarea Normelor de Conduita

* Dispozitia 324/2022 - Convocare CL - sedinta 21.09.2022

* Dispozitia 323/2022 - Convocare CL - sedinta 16.09.2022

* Dispozitia 322/2022 - Desemnarea unei persoane in Consiliul de Administratie - Gradinita cu Program Prelungit

* Dispozitia 321/2022 - Desemnarea unei persoane in Consiliul de Administratie - Liceul Tehnologic "Unirea"

* Dispozitia 320/2022 - Desemnarea unei persoane in Consiliul de Administratie - Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu"

* Dispozitia 319/2022 - Desemnarea unei persoane in Consiliul de Administratie - Colegiul National "Avram Iancu"

* Dispozitia 318/2022 - Incetare incepand cu data de 01.10.2022 a platii indemnizatiei lunare

* Dispozitia 317/2022 - Constituirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor proiect

* Dispozitia 316/2022 - Constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor

* Dispozitia 315/2022 - Modificare echipa proiect "Regenerare Urbana a Spatiilor Verzi, a Spatiilor in Paragina si Degradate din Orasul Stei

* Dispozitia 314/2022 - Acordarea indemnizatiei lunare

* Dispozitia 313/2022 - Aprobarea platii indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat

* Dispozitia 312/2022 - Aprobarea constituirii comisiei de licitatie publica - concesionare loturi teren

* Dispozitia 311/2022 - Stabilirea incepand cu data de 01.08.2022 a salariului de baza lunar brut - personal contractual

* Dispozitia 310/2022 - Incetarea incepand cu data de 01.09.2022 a platii indeminzatiei lunare

* Dispozitia 309/2022 - Incetarea de Drept a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 308/2022 - Convocare CL - sedinta 01.09.2022

* Dispozitia 307/2022 - Constituirea unei comisii pentru stabilirea pretului de vanzare apartamentelor ANL

* Dispozitia 306/2022 - Plata indemnizatie lunara incepand cu data de 01.09.2022

* Dispozitia 305/2022 - Acordarea indemnizatiei lunare - persoana cu handicap

* Dispozitia 304/2022 - Modificarea prin act aditional al contractului de munca

* Dispozitia 303/2022 - Aprobarea ajutorului social aferent lunii august

* Dispozitia 302/2022 - Incetarea platii alocatiei

* Dispozitia 301/2022 - Incetarea platii alocatiei

* Dispozitia 300/2022 - Delegarea atributiilor secretarului general al orasului Stei

* Dispozitia 299/2022 - Desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor

* Dispozitia 298/2022 - Aprobarea acordarii gradatiei 4

* Dispozitia 297/2022 - Constituirea comisiei de preluare "Teren si cladire, fostul sediu AFP Oras Stei"

* Dispozitia 296/2022 - Constituirea comisie ANL

* Dispozitia 295/2022 - Convocare CL - sedinta 25.08.2022

* Dispozitia 294/2022 - Aprobarea constituirii comisie de licitatie publica si a membrilor supleanti

* Dispozitia 293/2022 - Convocare CL - sedinta 10.08.2022

* Dispozitia 292/2022 - Acordarea indemnizatiei lunare - persoana cu handicap grav

* Dispozitia 291/2022 - Incetarea platii alocatiei

* Dispozitia 290/2022 - Incetarea platii alocatiei

* Dispozitia 289/2022 - Acordarea ajutorului social aferent lunii iulie

* Dispozitia 288/2022 - Acordarea indemnizatiei lunare - persoana cu handicap grav

* Dispozitia 287/2022 - Acordarea indemnizatiei lunare - persoana cu handicap grav

* Dispozitia 286/2022 - Aprobarea acordararii gradatiei I, conilier, clasa I

* Dispozitia 285/2022 - Convocare CL - sedinta 28.07.2022

* Dispozitia 284/2022 - Constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului

* Dispozitia 249/2022 - Incetarea platii suplimentului pentru combustibili solizi

* Dispozitia 248/2022 - Acordarea ajutorului social aferent lunii mai 2022

* Dispozitia 247/2022 - Actualizarea delimitarii sectiilor de votare nr. 201, nr. 202, nr. 205

* Dispozitia 246/2022 - Exproprierea suprafetei totale de 17.006 mp teren si 821 mp constructii

* Dispozitia 245/2022 - Acordare grad 4

* Dispozitia 244/2022 - Acordare grad 5

* Dispozitia 243/2022 - Convocare CL - sedinta 30.05.2022

* Dispozitia 242/2022 - Delegarea atributiilor Primarului orasului Stei

* Dispozitia 241/2022 - Constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor "Amenajare Zona de Agrement Lac Stei"

* Dispozitia 240/2022 - Convocare CL - sedinta 20.05.2022

* Dispozitia 239/2022 - Constituirea Comisiei paritare pentru functionarii publici

* Dispozitia 238/2022 - Delegarea atributiilor Primarului orasului Stei

* Dispozitia 237/2022 - Desemnarea Viceprimarului orasului Stei sa intocmeasca, sa semneze fisele postului

* Dispozitia 236/2022 - Regulament acordare vouchere de vacanta

* Dispozitia 235/2022 - Constituirea comisiei de evaluare "Reabilitare si Modernizare Ambulator Spital Orasenesc Stei"

* Dispozitia 234/2022 - Convocare CL - sedinta 13.05.2022

* Dispozitia 233/2022 - Incadrarea pe o perioada nedeterminata in functia contractuala

* Dispozitia 232/2022 - Inlocuirea reprezentantului in Consiliul de Administratie - Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu"

* Dispozitia 231/2022 - Aprobarea actualizarii comisie SCIM

* Dispozitia 230/2022 - Persoana responsabila cu prevenirea si monitorizarea situatiilor de incompatibilitate

* Dispozitia 229/2022 - Incetare plata - indemnizatie lunare

* Dispozitia 228/2022 - Incetarea platii suplimentului pentru combustibili solizi

* Dispozitia 227/2022 - Delegare atributiilor pentru gestionarea locuintelor ANL

* Dispozitia 226/2022 - Convocare CL - sedinta 06.05.2022

* Dispozitia 225/2022 - Desemnare persoana responsabila - proceduri de implementare,  licienta de exploatarea apelor geotermale din Perimetrul Stei

* Dispozitia 224/2022 - Desemnarea reprezentantilor functionarilor publici - comisia paritara

* Dispozitia 223/2022 - Revocarea Dispozitiei 222/26.04.2022

* Dispozitia 222/2022 - Aprobarea acordarii gradatiei 4

* Dispozitia 221/2022 - Aprobarea acordarii gradatiei 4

* Dispozitia 220/2022 - Propunerea de aprobare a Regulamentului Pantouflage

* Dispozitia 219/2022 - Nominalizare responsabili risc - SCIM

* Dispozitia 218/2022 - Demararea procedurii de evaluare a activitatii - Manager Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 217/2022 - Convocare CL - sedinta 28.04.2022

* Dispozitia 216/2022 - Prezentarea la serviciu a personalului - Piata Agroalimentara 22.04.2022

* Dispozitia 215/2022 - Acordarea ajutoarelor de urgenta

* Dispozitia 214/2022 - Acordarea ajutorului social aferent lunii aprilie - 9 familii si persoane singure

* Dispozitia 213/2022 - Convocare CL - sedinta 18.04.2022

* Dispozitia 212/2022 - Inventariere vehicul fara numere de inmatriculare

* Dispozitia 211/2022 - Aprobarea acordarii sumei de 1.000 lei - ajutor de deces

* Dispozitia 210/2022 - Aprobarea incetarii platii ajutorului social

* Dispozitia 209/2022 - Aprobarea constituirii  unei comisii de licitatie publica

* Dispozitia 208/2022 - Desemnarea persoanei responsabile - Legea 52/2003

* Dispozitia 207/2022 - Desemnarea persoanei responsabile - Monitorul Oficial Local

* Dispozitia 206/2022 - Desemnarea Seviciului Economic - Audit Financiar - Curtea de Conturi a Romaniei

* Dispozitia 205/2022 - Constituirea unei comisii de concurs - 05.05.2022

* Dispozitia 204/2022 - Incadrarea pe o perioada nedeterminata - asistent personal

* Dispozitia 203/2022 - Incetare plata alocatie - sustinerea familiei

* Dispozitia 202/2022 - Numirea in functia contractuala de executie de asistent medical

* Dispozitia 201/2022 - Convocare CL - sedinta 11.04.2022

* Dispozitia 200/2022 - Numirea in functia contractuala de executie - asistent medical principal

* Dispozitia 199/2022 - Numirea in functia contractuala de executie - asistent medical principal

* Dispozitia 198/2022 - Numirea in functia contractuala de executie - asistent medical principal

* Dispozitia 197/2022 - Numirea in functia contractuala de executie - asistent medical comunitar

* Dispozitia 196/2022 - Numirea in functia contractuala de conducere - medic coordonator

* Dispozitia 195/2022 - Plata concediu neefctuat

* Dispozitia 194/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna martie 2022

* Dispozitia 193/2022 - Desemnare persoana responsabila - contracte de concesiune - inchiriere

* Dispozitia 192/2022 - Incetarea Contractului Individual de Munca - 01.04.2022

* Dispozitia 191/2022 - Incetarea platii indemnizatiei de handicap incepand cu  luna aprilie 2022

* Dispozitia 190/2022 - Aprobarea Regulamentului de ordine interioara

* Dispozitia 189/2022 - Aprobarea unor masuri pentru organizarea si exercitarea contolului preventiv

* Dispozitia 188/2022 - Modificarea raportului de serviciu

* Dispozitia 186/2022 - Incadrarea pe o perioada determinata - asistent personal al persoanei cu handicap grav

* Dispozitia 185/2022 - Activitatea serviciului "telefonul cetateanului" in intervalul orar luni - vineri  07:00 - 14:00

* Dispozitia 184/2022 - Infiintarea la nivelul orasului Stei a serviciului "telefonul cetateanului"

* Dispozitia 183/2022 - Incetarea incepand cu data 01.04.2022 a platii indeminzatiei lunare

* Dispozitia 182/2022 - Incadrarea pe o perioada nedeterminata - muncitor calificat

* Dispozitia 181/2022 - Convocare CL - sedinta 31.03.2022

* Dispozitia 180/2022 - Aprobarea acordarii gradatiei 5

* Dispozitia 179/2022 - Aprobarea modificarii alocatiei pentru sustinerea familiei

* Dispozitia 178/2022 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii martie 2022

* Dispozitia 177/2022 - Constituirea unei comisii speciale de inventariere a patrimoniului cultural

* Dispozitia 176/2022 - Constituirea unei comisii de verificare si coordonare - "Infiintare Sistem de Distributie Gaz in Orasul Stei"

* Dispozitia 175/2022 - Incadrarea pe o perioada determinata - consilier primar

* Dispozitia 174/2022 - Numirea pe o perioada detreminata - personal contractual de executie

* Dispozitia 173/2022 - Constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului

* Dispozitia 172/2022 - Modificarea raportului de serviciu

* Dispozitia 171/2022 - Desemnare persoana - Accesul cetateanului la servicii publice digitale

* Dispozitia 170/2022 - Actualizarea Comisiei de Monitorizare

* Dispozitia 169/2022 - Stabilirea postului de lucru pentru autorecenzarea asistata a populatiei care se va desfasura in cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2022, la nivelul orasului Stei

* Dispozitia 167/2022 - Nominalizarea echipei de verificare si coordonare proiect "Aductiune apa geotermala, foraj 3010 in Orasul Stei, judetul Bihor

* Dispozitia 166/2022 - Modificare echipa proiect "Cresterea numarului de utilizatori de servicii si aplicatii digitale in vederea facilitarii derularii cursurilor on-line"

* Dispozitia 165/2022 - Aprobarea platii indemnizatiei concediului de odihna neefectuat

* Dispozitia 164/2022 - Aprobarea platii indemnizatiei concediului de odihna neefectuat

* Dispozitia 163/2022 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav

* Dispozitia 162/2022 - Convocare CL - sedinta  04.03.2022

* Dispozitia 161/2022 - Constituirea Comisiilor de actiuni umanitare - Ucraina

* Dispozitia 160/2022 - Modificarea comisiei de conscurs - Muncitor calificat II

* Dispozitia 159/2022 - Actualizarea componentei Comisiei orasului Stei pentru Recensamantul Populatiei 2022

* Dispozitia 158/2022 - Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 157/2022 - Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 156/2022 - Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 155/2022 - Constituire comisie de evaluare a performantelor profesionale

* Dispozitia 154/2022 - Promovarea in grad profesional

* Dispozitia 153/2022 - Promovarea in grad profesional

* Dispozitia 152/2022 - Promovarea in grad profesional

* Dispozitia 151/2022 - Promovarea in grad profesional

* Dispozitia 150/2022 - Promovarea in grad profesional

* Dispozitia 149/2022 - Numirea pe perioada determinata functia de consilier

* Dispozitia 148/2022 - Numirea in functia publica de executie

* Dispozitia 147/2022 - Stabilirea postului de lucru - Autorecenzarea asistata a populatiei

* Dispozitia 146/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna martie 2022

* Dispozitia 145/2022 - Plata Comisiilor - Concurs de recrutare

* Dispozitia 144/2022 - Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 143/2022 - Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 142/2022 - Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 141/2022 - Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 140/2022 - Acordarea ajutorului social aferent lunii februarie

* Dispozitia 139/2022 - Desemnare persoana responsabila - declaratii de avere si interese

* Dispozitia 138/2022 - Instituirea curatelei speciale unui curator special

* Dispozitia 137/2022 - Incetarea contractului individual de munca

* Dispozitia 136/2022 - Delegarea atributiilor - Ofiter de stare civila ale functionarului public

* Dispozitia 135/2022 - Reactualizare - Grup de lucru POAD

* Dispozitia 134/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna martie 2022

* Dispozitia 133/2022 - Convocare CL - sedinta  24.02.2022

* Dispozitia 132/2022 - Incadrarea pe o perioada determinata - asistent personal

* Dispozitia 131/2022 - Desemnare coordonare activitate - Recensamantul Populatiei 2022

* Dispozitia 130/2022 - Desemnare persoana care va monitoriza ducerea la indeplinire a masurilor Curtii de Conturi

* Dispozitia 129/2022 - Incetarea platii indemnizatiei de handicap incepand cu  luna martie 2022

* Dispozitia 128/2022 - Desemnare persoana, operare in Registrul agricol national (RAN)

* Dispozitia 127/2022 - Desemnare persoana - Registrul agricol

* Dispozitia 126/2022 - Modificarea componentei CLSU Stei

* Dispozitia 125/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna martie 2022

* Dispozitia 124/2022 - Desemnare persoana - monitorizarea situatiilor de incopatibiliate, conflict de interese

* Dispozitia 123/2022 - Constituire comisie pentru verificare si coordonare proiect

* Dispozitia 122/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna februarie 2022

* Dispozitia 121/2022 - Convocare CL - sedinta  03.02.2022

* Dispozitii 23-120/2022 - Dispozitii salariale

* Dispozitia 22/2022 - Regulamentul de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului orasului Stei

* Dispozitia 21/2022 - Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 20/2022 - Echipa proiect - Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente de protectie medicala

* Dispozitia 19/2022 - Convocare CL - sedinta  18.01.2022

* Dispozitia 18/2022 - Constituire comisie - examen

* Dispozitia 17/2022 - Constituire comisie - examen

* Dispozitia 16/2022 - Constituire comisie - examen

* Dispozitia 15/2022 - Constituire comisie - examen

* Dispozitia 14/2022 - Constituire comisie - verificarea si inventarierea terenurilor neingrijite

* Dispozitia 13/2022 - Incadrare -  perioada determinata

* Dispozitia 12/2022 - Constituire comisie - examen

* Dispozitia 11/2022 - Constituire comisie - licitatie

* Dispozitia 10/2022 - Constituire comisie de inventariere

* Dispozitia 9/2022 - Aprobare - acoperiere definitiva din excedentul bugetar

* Dispozitia 8/2022 - Constituirea comisiei pentru verificarea lucrarilor - Registrul local al spatiilor verzi

* Dispozitia 7/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna ianuarie 2022

* Dispozitia 6/2022 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna ianuarie 2022

* Dispozitia 5/2022 - Nominalizare echipei de executie si expropriere proiect

* Dispozitia 4/2022 - Aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare

* Dispozitia 3/2022 - Convocare CL - sedinta  06.01.2022

* Dispozitia 2/2022 - Modificarea Dispozitiei nr. 127 din 23aprilie 2021

* Dispozitia 1/2022 - Indemnizatie de hrana pentru anul 2022

* Dispozitia 334/2021 - Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor - Retele de apa

* Dispozitia 333/2021 - Modificarea componentei Comisiei de implementare a Ordinului nr. 370/1212/99/2017

* Dispozitia 332/2021 - Convocare CL - sedinta  20.12.2021

* Dispozitia 331/2021 - Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor - Parc industrial

* Dispozitia 330/2021 - Majorarea salariului - medic coordonator

* Dispozitia 329/2021 - Acordarea alocatiei de sustinere a familiei

* Dispozitia 328/2021 - Constituirea comisiei de inventariere - Casa Memoriala "Miron Pompiliu"

* Dispozitia 327/2021 - Constituirea comisiei pentru pregatirea si organizarea sarbatorilor de iarna 2021

* Dispozitia 326/2021 - Numirea in functia publica de executie - consilier achizitii publice

* Dispozitia 325/2021 - Incetarea, cu acordul partilor a contractului individual de munca

* Dispozitia 323/2021 - Plata comisiei de concurs pentru examenul de recrutare - functia publica de executie

* Dispozitia 322/2021 - Convocare CL - sedinta  07.12.2021

* Dispozitia 321/2021 - Constituire comisie receptie finala - "Reabilitare si Modernizare Gradinita Stei"

* Dispozitia 320/2021 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna decembrie 2021

* Dispozitia 319/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 318/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 317/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 316/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 315/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 314/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 313/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 312/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 311/2021 - Constituirea gestiunii bunurilor care fac obiectul contractului "Cresterea numarului de utilizatori de servicii si aplicatii digitale in vederea facilitarii derularii cursurilor on-line"

* Dispozitia 310/2021 - Constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor - Achizitie buldoexcavator

* Dispozitia 309/2021 - Recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021

* Dispozitia 308/2021 - Incadrarea pe o perioada determinata - asistent personal al persoanei cu handicap grav

* Dispozitia 307/2021 - Modificare echipa implementare proiect - "Reabilitare si Modernizare Cladire Locuinte Sociale"

* Dispozitia 306/2021 - Prezenta la serviciu a personalului - Piata Agroalimentara

* Dispozitia 305/2021 - Modificare echipa proiect - "Reabilitare si Modernizare Ambulatoriu Spital Stei"

* Dispozitia 304/2021 - Alegerea presedintelui - Comisia paritara

* Dispozitia 303/2021 - Aprobare plata indemnizatie - concediu neefectuat

* Dispozitia 302/2021 - Modificare echipa implementare proiect - "Amenajare Zona de Agrement - Lac Stei"

* Dispozitia 301/2021 - Modificare echipa implementare proiect - "Centru Multifunctional Recreativ"

* Dispozitia 300/2021 - Echipa implementare proiect - "Reabilitare si Conversie Cladire Existenta in Gradinita"

* Dispozitia 299/2021 - Modificarea componentei - Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta CLSU Stei

* Dispozitia 298/2021 - Aprobrarea acordarii alocatiei de sustinere pentru un copil minor

* Dispozitia 297/2021 - Acordarea platii ajutorului social

* Dispozitia 296/2021 - Convocare CL - sedinta  25.11.2021

* Dispozitia 295/2021 - Nominalizarea echipei de verificare si gestionare a domeniului public - UAT Stei

* Dispozitia 294/2021 - Delegarea atibutiilor secretarului general al orasului Stei

* Dispozitia 293/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii noiembrie 2021

* Dispozitia 292/2021 - Aprobarea procedurilor de desemnare a consilierului de etica

* Dispozitia 291/2021 - Desemnarea consilierului de etica - Primaria orasului Stei

* Dispozitia 290/2021 - Incetarea de drept a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 289/2021 - Constituirea Comisiei orasului Stei - Recensamantul populatiei 2022

* Dispozitia 288/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav 

* Dispozitia 287/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav 

* Dispozitia 285/2021 - Aprobarea incetarii platii ajutorului social

* Dispozitia 284/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav 

* Dispozitia 283/2021 - Incadrarea pe o perioada determinata - asistent personal

* Dispozitia 282/2021 - Incetarea de drept a contractului de munca

* Dispozitia 281/2021 - Desemnare - medic coordonator al cabinetelor medicale scolare in orasul Stei

* Dispozitia 280/2021 - Convocare CL - sedinta  12.11.2021

* Dispozitia 279/2021 - Anularea in parte a dispozitiei 1389/27.07.2007

* Dispozitia 278/2021 - Delegarea atributiilor primarului orasului Stei

* Dispozitia 277/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare, pentru persoana cu handicap grav

* Dispozitia 276/2021 - Delegarea atributiilor secretarului general al orasului Stei

* Dispozitia 275/2021 - Convocare CL - sedinta  04.11.2021

* Dispozitia 274/2021 - Constituirea Comisiei de conscurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor

* Dispozitia 273/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - noiembrie 2021

* Dispozitia 272/2021 - Acordarea gradatiei 4 - asistent personal

* Dispozitia 271/2021 - Actualizarea Comisiei Legii 10/2001 a orasului Stei

* Dispozitia 270/2021 - Instituirea curatelei speciale pe seama minorei

* Dispozitia 269/2021 - Convocare CL - sedinta  28.10.2021

* Dispozitia 268/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social - noiembrie 2021

* Dispozitia 267/2021 - Aprobarea demararii procedurii de organizare a concursului de recrutare in functia publica

* Dispozitia 266/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - noiembrie 2021

* Dispozitia 265/2021 - Constituirea Comisiei de disciplina - functionari publici

* Dispozitia 264/2021 - Constituirea Comisiei paritare - functionari publici

* Dispozitia 263/2021 - Stabilirea perioadei - reprezentanti functionari publici - Comisia paritara

* Dispozitia 262/2021 - Incadrarea pe perioada nedeterminata

* Dispozitia 261/2021 - Incetarea de drept a contractului de munca

* Dispozitia 260/2021 - Convocare CL - sedinta  21.10.2021

* Dispozitia 257/2021 - Aprobarea recuperarii indemnizatiei - concediu de odihna

* Dispozitia 256/2021 - Incetarea, prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 255/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav - 01.10.2021

* Dispozitia 254/2021 - Delegarea atributiilor Primarului orasului Stei - 06.10.2021 - 13.10.2021

* Dispozitia 253/2021 - Delegarea atributiilor d-nei Secretar General - 07.10.2021

* Dispozitia 252/2021 - Convocare CL - sedinta  07.10.2021

* Dispozitia 251/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - octombrie 2021

* Dispozitia 250/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - octombrie 2021

* Dispozitia 249/2021 - Incetarea platii aloctiei pentru sustinerea familiei - 01.10.2021

* Dispozitia 248/2021 - Incetarea platii aloctiei pentru sustinerea familiei - 01.10.2021

* Dispozitia 247/2021 - Acordarea indemnizatiei de handicap - luna octombrie

* Dispozitia 246/2021 - Incetarea, de drept, a contractului individual de munca

* Dispozitia 245/2021 - Aprobarea acordarii alocatiei de sutinere pentru familie

* Dispozitia 244/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social

* Dispozitia 243/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare

* Dispozitia 242/2021 - Aprobarea acordarii gradatiei 5

* Dispozitia 241/2021 - Anexarea unei declaratii pe propria raspundere - contracte ANL

* Dispozitia 240/2021 - Desemnarea reprezentatului in Consiliul de Administratie Liceul Tehnologic "Unirea"

* Dispozitia 239/2021 - Delegare atributii - Secretar general

* Dispozitia 238/2021 - Convocare CL - sedinta  30.09.2021

* Dispozitia 237/2021 - Incadrarea pe o perioada determinata - asistent personal al persoanei cu handicap

* Dispozitia 236/2021 - Acordarea ajutorului social aferent lunii septembrie pentru un numar de 8 familii

* Dispozitia 235/2021 - Informarea conducerii si a membrilor Comisiei tehnice - noutati legislative

* Dispozitia 234/2021 - Convocare CL - sedinta  23.09.2021

* Dispozitia 233/2021 - Constituirea Comisiei de verificare - ANL

* Dispozitia 232/2021 - Incetarea de drept a contractului individual de munca

* Dispozitia 231/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - octombrie 2021

* Dispozitia 230/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

* Dispozitia 229/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare, pentru persoana cu handicap grav

* Dispozitia 228/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - octombrie 2021

* Dispozitia 227/2021 - Prelungirea contractului individual de munca

* Dispozitia 226/2021 - Imputernicirea Arhitectului sef cu verificarea situatiilor si a devizelor de lucrari

* Dispozitia 225/2021 - Delegarea atributiilor secretarului general al orasului Stei

* Dispozitia 224/2021 - Incetarea detasarii si a Contractului Individual de Munca

* Dispozitia 223/2021 - Convocare CL - sedinta  26.08.2021

* Dispozitia 222/2021 - Modificare componenta CLSU al orasului Stei

* Dispozitia 221/2021 - Acordarea ajutorului social - luna august 2021

* Dispozitia 220/2021 - Desemnare Comisiei de monitorizare si superviza - contract SC Solceta Sa si Primaria Rieni

* Dispozitia 219/2021 - Nominalizarea echipei de verificare si coordonare pentru obiectivul realizat de catre MDRAP

* Dispozitia 218/2021 - Constituirea comisiei de receptie finala - Reabilitare Colegiul National "Avram Iancu"

* Dispozitia 217/2021 - Aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului din data de 01.09.2021

* Dispozitia 216/2021 - Acordarea platii ajutorului social - Pura Valentin Teofil

* Dispozitia 215/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare - Istoc Petrita

* Dispozitia 214/2021 - Desemnare persoana responsabila cu monitorizarea si supervizarea contractului incheiat intre SC Solceta si Comuna Rieni, pentru furnizare apa.

* Dispozitia 213/2021 - Desemnare responsabilului cu evidenta militara pentru orasul Stei

* Dispozitia 212/2021 - Aprobarea modificarii componentei Comisiei pentru Probleme de Aparare UAT Stei

* Dispozitia 211/2021 - Numirea in functia publica de Arhitect sef, gradul II

* Dispozitia 210/2021 - Convocare CL - sedinta  10.08.2021

* Dispozitia 209/2021 - Declaratie pe propria raspundere a managerilor de proiecte

* Dispozitia 208/2021 - Plata Comisiei de conscurs pentru examenul de promovare in functia publica de conducere

* Dispozitia 207/2021 - Constituirea Comisiei pentru conscurs si solutionare a contestatiilor - 26.08.2021

* Dispozitia 206/2021 - Incetare platii alocatiei pentru sustinerea familiei - Oros Daniel

* Dispozitia 205/2021 - Convocare CL - sedinta  05.08.2021

* Dispozitia 204/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare - Luncan Marius

* Dispozitia 203/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare - Bodea Amalia

* Dispozitia 202/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare - Culda Nicodim

* Dispozitia 201/2021 - Aprobarea acordarii alocatiei de sustinere familiala - Barzan Alina - Corina

* Dispozitia 200/2021 - Convocare CL - sedinta  29.07.2021

* Dispozitia 199/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii iulie 2021

* Dispozitia 198/2021 - Aprobarea acordarii gradatiei 3 - Sandra Monica Edith

* Dispozitia 197/2021 - Constituitrea unei comisii de evaluare a ofertelor

* Dispozitia 196/2021 - Convocare CL - sedinta  12.07.2021

* Dispozitia 195/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei lunare - Herman Estera

* Dispozitia 194/2021 - Aprobarea acordarii a alocatiei de sustinere familiala - Barzan Alina Corina

* Dispozitia 193/2021 -  Aprobarea platii indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat

* Dispozitia 192/2021 - Constituirea comisiei de receptie partiala "Extindere retele de apa si canalizare in orasul Stei"

* Dispozitia 191/2021 - Modificare comisie - distrugere acte de identitate retrase

* Dispozitia 190/2021 - Numire in functie piublica - Balaj Roxana

* Dispozitia 189/2021 - Constituirea unei comisii de concurs - arhitect sef

* Dispozitia 188/2021 - Incetarea contractului de munca - Balaj Roxana

* Dispozitia 187/2021 - Convocare CL - sedinta  02.07.2021

* Dispozitia 186/2021 - Delegare atributiuni serviciu - Dale Voichita

* Dispozitia 185/2021 - Reluare activitate - Oras Ionut

* Dispozitia 184/2021 - Aprobare plata - comisia de examinare

* Dispozitia 183/2021 - Convocare CL - sedinta  30.06.2021

* Dispozitia 182/2021 - Comisie evaluare oferte - "Reabilitare si Modernizare Gradinita Stei"

* Dispozitia 181/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii iunie 2021

* Dispozitia 180/2021 - Incetarea contractului de munca - Petrila Marina

* Dispozitia 179/2021 - Incetarea platii alocatiei - Lazea Tabita

* Dispozitia 178/2021 - Incetare platii indemnizatiei lunare- Sabau Dumitru

* Dispozitia 177/2021 - Convocare CL - sedinta  24.06.2021

* Dispozitia 176/2021 - Evaluare activitate manager - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 175/2021 - Aprobarea acordarii gradatiei 5 - Anton Mirela Nicoleta

* Dispozitia 174/2021 - Acordare indeminzatie - Voicu Nelus

* Dispozitia 173/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare - Feczko Zoltan

* Dispozitia 172/2021 - Imputernicirea si onbligatiile managerilor de proiect

* Dispozitia 171/2021 - Constituirea unei comisie de receptie partiala - apa canal

* Dispozitia 170/2021 - Acordare indemnizatie luna iunie 2021 - Sandra Monica Edith

* Dispozitia 169/2021 - Constituirea unei comisii de receptie partiala "Construire pod peste Crisul Baita"

* Dispozitia 168/2021 - Constituirea unei comisii evaluare oferte echipamente IT

* Dispozitia 167/2021 - Demararea procedurii de organziare concursului de promovarea in functia publica de executie

* Dispozitia 166/2021 - Convocare CL - sedinta  03.06.2021

* Dispozitia 162/2021 - Suspendarea raportului de serviciu - Oras Ionut

* Dispozitia 161/2021 - Aprobarea incetarii platii ajutorului social - Toda Viorel

* Dispozitia 160/2021 - Incetarea platii pentru sustinerea familiei - Birzan Alina Florina

* Dispozitia 159/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii mai 2021

* Dispozitia 157/2021 - Constituire comisie de evaluare a ofertelor "Regenerare urbana a spatiilor verzi":

* Dispozitia 156/2021 - Constituire comisie de evaluare a ofertelor "Coridor de mobilitate urbana in orasul Stei:"

* Dispozitia 155/2021 - Aprobarea acordarii inedmnizatiei de handicap

* Dispozitia 154/2021 - Aprobarea acordarii gradatiei 4

* Dispozitia 153/2021 - Aprobarea acordarii gradatiei 2

* Dispozitia 152/2021 - Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei

* Dispozitia 151/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare

* Dispozitia 150/2021 - Aprobarea comisiei de contestatii concurs - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 149/2021 - Aprobarea comisiei de concurs - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 148/2021 - Incadrarea pe o perioada nedeterminata in functia de asistent personal

* Dispozitia 147/2021 - Incetarea de drept a contractului individual de munca

* Dispozitia 146/2021 - Acordarea ajutoarelor de urgenta pentru persoanele cuprinse in lista anexa

* Dispozitia 145/2021 - Delegare atributii

* Dispozitia 144/2021 - Aprobarea comisiei de contestatii - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 143/2021 - Aprobarea comisiei de concurs - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 142/2021 - Desemnare persoana - comisie concurs - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 141/2021 - Desemnare persoana - comisie concurs - Spitalul Orasenesc Stei

* Dispozitia 140/2021 - Convocare CL - sedinta  14.05.2021

* Dispozitia 139/2021 - Desemnarea unor persoane in vederea aplicarii legislatiei specifice - combaterea amboziei

* Dispozitia 138/2021 - Modificarea comisiei de selectionare a documentelor - SPCLEP Stei

* Dispozitia 137/2021 - Modificarea comisiei de distrugere a documentelor retrase - SPCLEP Stei

* Dispozitia 136/2021 - Modificarea comisiei de inventariere - SPCLEP Stei

* Dispozitia 135/2021 - Punerea in plata a indemnizatiei - Junc Valerica

* Dispozitia 134/2021 - Aprobarea modificarii cuantumului alocatiei - Tinca Tatiana

* Dispozitia 133/2021 - Reincadrarea si stabilirea drepturilor salariale - Oras Alexandra

* Dispozitia 132/2021 - Aprobarea recuperarii indemnizatiei de concediu de odihna efectuat - Haica Madalin

* Dispozitia 131/2021 - Prezenta la serviciu a personalului din Cadrul Compartimentului - Piata Agroalimentara

* Dispozitia 130/2021 - Plata Comisiei de concurs pentru exemenul de promovare in functia publica de conducere

* Dispozitia 129/2021 - Numire in functie publica de executie - Hasan Andrei

* Dispozitia 128/2021 - Convocare CL - sedinta  29.04.2021

* Dispozitia 127/2021 - Aprobare unor masuri pentru organizarea si exercitarea contolului financiar preventiv

* Dispozitia 126/2021 - Instituirea curatelei speciale

* Dispozitia 125/2021 - Constituire unei comisii de evaluare a ofertelor - licitatie publica deschisa 23.04.2021

* Dispozitia 124/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii aprilie 2021, pentru 8 familii

* Dispozitia 123/2021 - Aprobare platii indemnizatiei de concediu - Lobont Maria

* Dispozitia 122/2021 - Acordare indemnizatie lunara - Lupei Miron

* Dispozitia 121/2021 - Plata comisiei examen - 09.04.2021

* Dispozitia 120/2021 - Incadrearea pe perioada nedeterminata - Stefan Ciprian

* Dispozitia 119/2021 - Incadrearea pe perioada nedeterminata - Sere Radu Adrian

* Dispozitia 118/2021 - Incadrearea pe perioada nedeterminata - Pantea Cornel

* Dispozitia 117/2021 - Incadrearea pe perioada nedeterminata - Jurca Viorel Sorin

* Dispozitia 116/2021 - Nominalizarea responsabililor cu riscurile din cadrul compartimentelor unitatii

* Dispozitia 115/2021 - Convocare CL - sedinta  22.04.2021

* Dispozitia 114/2021 - Incetare contract de munca - Haica Madalin

* Dispozitia 113/2021 - Aprobarea comisiei de contestare - concurs

* Dispozitia 112/2021 - Aprobarea comisiei de concurs

* Dispozitia 111/2021 - Desemnarea agentului de inundatii al orasului Stei

* Dispozitia 110/2021 - Incetarea de drept a raportului de serviciu - Lobont Maria

* Dispozitia 109/2021 - Acordare indemnizatie - luna mai 2021 - Rus Sergiu Sempronianos

* Dispozitia 108/2021 - Desemnare persoana in Comisia de concurs

* Dispozitia 107/2021 - Constituirea Comisiei de implementare a Ordinului nr. 3710/1212/99/2017 din 19.07.2017

* Dispozitia 106/2021 - Convocare CL - sedinta extraordinara 09.04.2021

* Dispozitia 105/2021 - Nominalizare echipa care va asigura implementarea proiect ,,Sistematizare Si Vilabilizare Parc Industrial in Orasul Stei"

* Dispozitia 104/2021 - Constituirea Comisiei speciale de analiza cereri, propuneri - vanzare sau schimb imobile

* Dispozitia 103/2021 - Delegarea atributiilor in perioada 05.04.2021 - 09.04.2021

* Dispozitia 102/2021 - Aprobarea platii indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat - Filip Anca

* Dispozitia 101/2021 - Aprobarea platii membrilor Comisiei de paritate

* Dispozitia 100/2021 - Incetare plata indemnizatie lunara - Istoc Viorel

* Dispozitia 99/2021 - Acordare indemnizatie - luna aprilie 2021 - Leah Traian

* Dispozitia 98/2021 - Constituirea Comisiei de concurs - arhitect sef

* Dispozitia 97/2021 - Convocare CL - sedinta extraordinara 31.03.2021

* Dispozitia 96/2021 - Constituire comisie pentru verificarea constructiilor fara autorizatie de construire

* Dispozitia 95/2021 - Acordare gradatie 3 - Luncan Mariana

* Dispozitia 94/2021 - Constituire comisie de concurs si solutionarea contestatiilor

* Dispozitia 93/2021 - Constituirea unei comisii pentru inspectie fiscala

* Dispozitia 92/2021 - Desemnarea persoanelor pentru inlaturarea unor nereguli

* Dispozitia 91/2021 - Desemnarea persoanelor pentru inlaturarea unor nereguli

* Dispozitia 90/2021 - Atributii de control in calitate de agenti constatori

* Dispozitia 89/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii martie pentru 8 familii

* Dispozitia 88/2021 - Convocare CL - sedinta extraordinara 25.03.2021

* Dispozitia 87/2021 - Acordare indemnizatie - luna aprilie 2021 - Radu Eva

* Dispozitia 85/2021 - Modificare echipa proiect "Reabilitate Si Modernizare Cladire Locuinte Sociale"

* Dispozitia 84/2021 - Modificarea Comisiei de paritate la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Stei

* Dispozitia 83/2021 - Incadrare pe perioada determinata - Micle George - Raul

* Dispozitia 82/2021 - Constituirea Comisiei de examen si solutionare a contestatiilor - examen promovare

* Dispozitia 81/2021 - Punerea in legalitate cu propunerea recuperarii sumei incasate

* Dispozitia 80/2021 - Convocare CL - sedinta extraordinara 05.03.2021

* Dispozitia 79/2021 - Detasarea d-lui Vusca Adrian Florin

* Dispozitia 78/2021 - Acordarea indemnizatiei de handicap in luna martie 2021 - Dragu Stefan Badea

* Dispozitia 77/2021 - Incadrarea pe o perioada determinata in functia de asistent personal -  Purle Violeta

* Dispozitia 76/2021 - Convocare CL - sedinta extraordinara 03.03.2021

* Dispozitia 75/2021 - Constituirea comisiei de evaluare a performatelor profesionale individuale ale Secretarului general al orasului Stei

* Dispozitia 74/2021 - Instituirea curatelei speciale pe seama numitei Pantea Viorica

* Dispozitia 73/2021 - Aprobrarea platii indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat - Rosu Dorina Nelia

* Dispozitia 72/2021 - Aprobrarea platii indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat - Tig Marioara Elvira

* Dispozitia 71/2021 - Incetarea de drept a contractului individual de munca - Rosu Dorina Nelia

* Dispozitia 70/2021 - Incetarea platii indemnizatiei lunare - Purle Violeta Aurelia

* Dispozitia 69/2021 - Incetarea de drept a contractului individual de munca - Tig Marioara Elvira

* Dispozitia 68/2021 - Incetarea de drept a contractului individual de munca - Sandra Aurica Marioara

* Dispozitia 67/2021 - Constituirea Comisiei sociale de analiza a cererilor de locuinte ANL

* Dispozitia 66/2021 - Aprobrarea platii indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat - Barna Gabriel Catalin

* Dispozitia 65/2021 - Aprobarea acordarii ajutorului social aferent lunii februarie 2021

* Dispozitia 64/2021 - Convocare CL - sedinta 25.02.2021

* Dispozitia 63/2021 - Incadrare pe perioada determinata - Balaj Roxana Vasilica

* Dispozitia 62/2021 - Incadrare pe perioada determinata - Vusca Adrian Florin

* Dispozitia 61/2021 - Incetarea contractului individual de munca - Barna Gabriel

* Dispozitia 60/2021 - Nominalizre echipa proiect - Sistematizare si viabilizare Parc Industrial in orasul Stei

* Dispozitia 59/2021 - Acordarea indemnizatie de handicap - Bogdan Lorena Mariana

* Dispozitia 58/2021 - Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei - Guler Nicoleta

* Dispozitia 57/2021 - Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei - Rusu Manuela Lavinia Ioana

* Dispozitia 56/2021 - Convocare CL - sedinta 16.02.2021

* Dispozitia 55/2021 - Redeschiderea Cresei de copii incepand cu data de 08.02.2021

* Dispozitia 54/2021 - Aprobarea acordarii platii sporului de munca suplimentar - Baic Daciana Diana

* Dispozitia 53/2021 - Detasare doamnei doctor Baic Daciana Diana la Centrul de vaccinare

* Dispozitia 52/2021 - Instituirea curatelei speciale pe seama minorei Ciba Carla-Tania

* Dispozitia 51/2021 - Aprobarea platii indemnizatiei de concediu - Gagyi Palffy Judita

* Dispozitia 50/2021 - Numirea in functia publica de executie de inspector - Benea Emilia Marieta

* Dispozitia 49/2021 - Numirea in functia publica de executie de inspector - Sabau Gheorghe

* Dispozitia 48/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Tirla Aurel

* Dispozitia 47/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Sandra Aurica Marioara

* Dispozitia 46/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Tamas Gheorghe Lucian

* Dispozitia 45/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Cupa Cristian Georgel

* Dispozitia 44/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Voit Sebastian Florin

* Dispozitia 43/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Florea Radu

* Dispozitia 42/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Medrea Iulia

* Dispozitia 41/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Dragan Mariana

* Dispozitia 40/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Man Raluca Roxana

* Dispozitia 39/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Sandra Monica Edith

* Dispozitia 38/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Lingurar Ioana

* Dispozitia 37/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Luncan Mariana

* Dispozitia 36/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Merce Ileana Cosmina

* Dispozitia 35/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Rus Ana Cristina

* Dispozitia 34/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Pirtea Eva Maria

* Dispozitia 33/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Cioflan Violeta Dorina

* Dispozitia 32/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Tig Marioara Elvira

* Dispozitia 31/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Petran Veronica

* Dispozitia 30/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Vuluga Elena Camelia

* Dispozitia 29/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Voicu Lenuta

* Dispozitia 28/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Ciurciun Camelia Ramona

* Dispozitia 27/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Palcut Mariana

* Dispozitia 26/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Indrei Iuliana

* Dispozitia 25/2021 - Stabilirea unui salariu brut si norma de hrana - asistent personal - Bogdan Florina Dora

* Dispozitia 24/2021 - Incetarea de drep a raportului de serviciu - Gagyi Palffy Judita

* Dispozitia 23/2021 - Constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor

* Dispozitia 22/2021 - Alocatia pentru sustinerea familiei - Oros Daniel

* Dispozitia 21/2021 - Aprobarea platii indemnizatiei de concediu - Mada Angela Diana

* Dispozitia 20/2021 - Nominalizarea echipei de verificare si coordonare a proiectului "Reabilitare si Modernizare Gradinita Stei

* Dispozitia 19/2021 - Acordarea indemnizatiei de handicap - una februarie 2021 - Dronca Marta