URBANISM - AMENAJARE TERITORIU

Primaria Orasului Stei telefon: 0259 332337 fax: 0259 332348 int.106

e-mail: primariaorasuluistei@gmail.com

 

24.04.2023 - AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE  Gaz - Strand si Gradinita

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII AFERENTE INVESTITIEI "INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN ORASUL STEI" LUCRARI EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI NR. 64 din 103.06.2020.

ANUNT - Propietarii spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au OBLIGATIA sa înscrie sistemul de epurare în registrul privind aprobarea criteriilor pentru, autorizarea, constructia, inscrierea /inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate in orasul Stei.

INFORMARE - Catre ASOCIATIILE DE ROPRIETARI SI GOSPODARIILE INDIVIDUALE din orasul Stei, privind incheierea CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE

INFORMARE - Catre AGENTII ECONOMICI din orasul Stei, privind incheierea CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE

Proces - verbal de consultare a publicului pentru urmatoarele proiectele pe care dorim sa le realizam

ANUNT - Privind atribuirea contractului de concesionare a serviciului de utilitate publica a gazelor naturale in orasul Stei.

Registru - Autorizatii de construire - anul 2019

Registru - Autorizatii de construire - anul 2018

Registru - Autorizatii de construire - anul 2017

Registru - Autorizatii de construire - anul 2016

Registru - Autorizatii de construire - anul 2015

Registru - Autorizatii de construire - anul 2014

Proces verbal de consultare a publicului - CONSTRUIRE STATIE  ITP - str. 13 septembrie - partea I

Proces verbal de consultare a publicului - CONSTRUIRE STATIE  ITP - str. 13 septembrie - partea II

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA SIMPLIFICATA - Servicii de paza pentru Primaria Orasului Stei, orasul Stei, str. Poet Andrei Mureseanu nr.4B si Casa de Cultura"Miron Pompiliu"a orasului Stei str. Cuza Voda nr.11

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA - DISTRIBUTIE GAZ  (anunt si dovada Monitorul Oficial)

Proces verbal de afisare - a concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale

Documentatie de atribuire - licitatie publica deschisa - concesiunea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale

Contract cadru al concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale

Caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale

ANUNT  - Intentie verificare tehnica - Realizare de piste pentru biciclete - Spatii pietonale si piatete in orasul Stei

ANUNT  - Sevicii de informare si publicitate, marketing si promovare pt proiec"Piste de biciclete, spati pietonale"

ANUNT  - Consultanta management proiect "Piste de biciclete"

ANUNT  - Consultanta Achizitii Publice masura 3.2

ANUNT - Servicii de dezapezire

Regulament de intretinere si mentinere a spatiilor verzi din orasul Stei

Anunt intentie - Achizitionare directa - sistem de supraveghere

Invitatie participare - procedura simplificata - achizitii servicii de paza

Proces verbal - Studiu de Fezabilitate - Reabilitare si modernizare Ambulatoriu Spital orasenesc Stei

Anunt intentie - Studiu de fezabilitate - achizitionare directa

Anunt intentie - Studiu de fezabilitate - Infiintare distribuite de gaze naturale

Anunt intentie - Studiu de fezabilitate - Servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare POR

Planul anual de achizitii publice pentru anul 2018

Documentatie licitatie publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu cu destinatia de - cladiri cu spatii pentru prestari servicii in sanatate - Invitatie site si ziar

Licitatie cu strigare privind vanzarea centralei termice nr. 5 situata pe strada A. Muresanu

Primaria Orasului Stei informeaza opetatorii economici ca intentioneaza sa achizitionezedirect conform art 43 din HG 39512016 din catalogul electronic combustibil (motorina si benzina) in data de 03.05.2017 si ii invita sa-si inregistreze ofertele in SEAP cu respectarea art.44 din HG 395/2016. (invitatie si caiet de sarcini)

Programul de imbunatatire a eficientei energetice

Achizitii publice anul 2017

Deschiderea sesiunii de repartizare bloc ANL

Anunt organizare licitatie publica cu strigare

Invitatie de participare pentru inscrierea in SEAP  invitatie 1  invitatie 2  invitatie 3

ANUNT PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI STEI, INVITA PERSOANELE INTERESATE SA-SI DEPUNA CERERI IN VEDEREA OBTINERII UNEI LOCUINTE A.N.L. INFORMATII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL PRIMARIEI ORASULUI STEI SI LA TELEFON NR. 0259-332337.

Anunt - Persoanele care detin acte administrative sau hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de atribuire a unor terenuri

Proces - verbal de consultare a publicului privind aprobarea planului de achizitii la nivelul orasului Stei pentru anul 2016

Proces verbal de afisare Primaria orasului Stei Spital, Solceta, GPP Scoala M Pompiliu - CN Avram Iancu - CTUnirea

Concesionare serviciul de salubrizare - Proces verbal de afisare

Dragi steieni, va asteptam cu propuneri - la acest proiect postat pentru dezbatere publica (Strand Stei)

pe adresa de email: primaria.stei@cjbihor.ro. Va multumim pentru atentia acordata!

vedere 1 vedere 2 vedere 3 vedere 4 vedere 5 vedere 6 vedere 7 vedere 8 vedere 9 vedere 10

Anunt finalizare ANL

Primaria orasului Stei - solicita oferta de pret pentru achizitionarea serviciului se paza

Anunt spatii Dispensar Uman

INFORMARE PENTRU CONSULTAREA POPULATIEI - Etapa II privind PUZ - Amenajarea Camin de Batrani

Proiect Strand Orasenesc (Strategia de Dezvoltare a orasului Stei) Plan

REGULAMEN DE GOSPODARIRE AL ORASULUI STEI - in vederea consultarii cu cetatenii orasului pentru actualizare

Situatii de Urgenta - Serviciul de permanenta constituit la nivelul Primariei Orasului Stei 0751 / 262 445

Achizitii publice 2015

PRIMARIA ORASULUI STEI - ORGANIZEAZA CONCURS pentru ocuparea unui post de muncitor - sofer la compartimentul

Zone verzi din cadrul Serviciului U.A.T. al primariei orasului Stei in data de: 13 octombrie 2014

Anunt public privind depunerea solicitarii de revizuire si completare a Acordului de Mediu 2/04.04.2006

INFORMARE  (OBLIGATIA LEGALA)  - Organizarea zonelor unde se pot desfasura activitati de picnic

GESTIONAREA ÎN ORASUL STEI A CAINILOR FARA STAPAN (actualizat februarie 2014)

Regulament gestionare | Caiet de sarcini | Studiu de oportunitate

PLAN DE ACHIZITII 2013 FINAL

PORTOFOLIU DE PROIECTE 2014 - 2020

CAIET DE SARCINI pentru delegarea de gestiune a serviciului public de gestionare a cainilor cu si fara stapan din oras Stei, Studiu de oportunitate, privind delegarea de gestiune a serviciului public de gestionare a câinilor cu si fara stapân

Contract asociere PRIMARIA STEI - ADRIELS GROUP, Proces verbal de afisare si proiectul de hotarare

REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA ÎN ORASUL STEI A CÂINILOR CU STAPÂN SI A CÂINILOR FARA STAPÂN

Contract cadru de colaborare, asociere, parteneriat - sistem de alimentare cu apa calda a localitatii

REGISTRU CERTIFICATE DE URBANISM  2013 - actualizat octombrie 2013

REGISTRU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE  2013 - actualizat octombrie 2013

REGISTRU CERTIFICATE DE URBANISM  2013 - actualizat mai 2013

REGISTRU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE  2013 - actualizat mai 2013

PROGRAM DE ACHIZITII  2013

REGISTRU CERTIFICATE DE URBANISM 2012  actualizat octombrie 2012

REGISTRU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2012 actualizat octombrie 2012

REGISTRU CERTIFICATE DE URBANISM 2011 Final

REGISTRU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2011 Final

REGISTRU CERTIFICATE DE URBANISM 2011

REGISTRU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE 2011

LUCRARI FINALIZATE IN PERIOADA 2009 - 2010

Primaria orasului  Stei  anunta publicul interesat de intentia de actualizare a PUG si RLU al orasului Stei

Implicarea   Publicului  În Etapa  Elaborarii Propunerilor

IMPLICAREA  PUBLICULUI  ÎN  ETAPA APROBARII PUG  SI  RLU STEI

RAPORT    DE  SPECIALITATE

Expunere de Motive

LISTA OBIECTIVELORDE INVESTITII PE ANUL 2011 CU FINANTARE INTEGRALA SAU PARTIALA DIN SURSE PROPRII

 

Informatii suplimentare biroul urbanism primarie 0259.332337 int.106 e-mail: primariaorasuluistei@gmail.com

         Copyright (C) 2007- Primaria orasului Stei - telefon 0259.332337 - fax 0259 332348  int. 108