PRIMARIA ORASULUI STEI - SERVICUL ECONOMIC

SITUATII FINANCIARE

 

» Situatii financiare 2019

» RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR A CAMEREI DE CONTURI BIHOR

» Situatii financiare 2018    Buget 2018

» Situatii financiare anul 2017

» Situatii financiare anul 2016

» Situatii financiare - anexe impozite pentru anul 2015

» Situatii financiare CENTRUL MEDICAL "SANATATEA PENTRU TOTI" 31.12.2013

» Situatii financiare SC SOLCETA SA 31.12.2013

» Situatii financiare Primaria orasului Stei 31.12.2013

» BILANT 31.12.2012

» BILANT 31.12.2012

» Situatia veniturilor 10

» Situatia veniturilor 02

» Situatia platilor restante 10

» Situatia platilor restante 02

» Sinteza platilor restante si arieratelor

» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

» DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

» SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

» SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

» DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

» DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

» CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

» SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

» SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

» Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

» Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

» 2011 Autofinantate Venituri

» 2011 Autofinantate Cheltuieli

» 2011Bilant

» 2011 Cont de rezultat patrimonial

» 2011 Dezvoltare Autofinantate Cheltuieli

» 2011 Dezvoltare Cheltuieli Buget Local

» 2011 Dezvoltare Venituri Autofinantate

» 2011 Dezvoltare Venituri Buget Local

» 2011 Functionare Autofinantate Cheltuieli

» 2011 Functionare Cheltuieli Bugetul Local

» 2011 Functionare Autofinantate Venituri

» 2011 Functionare Venituri Buget Local

» 2011Cheltuieli Buget Local

» 2011 Venituri Buget Local

» Buget 2011 Venituri Proprii si subventii

» Situatii Financiare Executie Venituri Buget Local 2010

» Situatii Financiare Executie Cheltuieli Buget Local 2010