Primaria orasului Stei  -  Serviciul Financiar Contabil

Finantari Culte

     

 

RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR A CAMEREI DE CONTURI BIHOR

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITĂTII

ADMINISTRATIV-TERITORIALE AL ORASULUI STEI

VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘITAXELE LOCALE, ALTE  TAXE

ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021

 

ANUNT - Accesare credit pentru executarea unor lucrari de investitii

Proiect buget pentru anul 2020 sectiunea functionare

Proiect buget pentru anul 2020 sectiunea dezvoltare

Proiect buget pentru anul 2020

Formulare tipizate - Impozite si taxe locale

Situatii financiare 2018    Buget 2018

Impozitele si taxele locale - aplicabile in anul fiscal 2020

Proiect buget - venituri si cheltuieli, orasul Stei - pentru anul 2019

Proiect buget pentru anul 2019 - anexa nr 2B sectiunea dezvoltare

Proiect buget pentru anul 2019 - anexa nr 1  sectiunea functionare

Contul unic creat in baza Legii 207/2015 art. 163 alin. 2 si art. 342 alin. 2

Impozite si taxe locale pentru anul 2019

Impozite si taxe locale pentru anul 2018

Proiect buget pentru anul 2017

Situatii financiare anul 2017

Situatii financiare anul 2016

Taxe si impozite locale 2017 raport ITL 2017   anexa ITL 2017

Adresa catre Cultele Religioase ale orasului Stei

Proiect buget 2016 Venituri Sectiunea dezvoltare Sectiunea functionare

Procedura anulare majorari de intarziere

Taxe si Impozite locale pentru anul 2016

Raportare SC SOLCETA SA si Centrul Medical

Taxe si impozite pentru anul 2016

Buget Activitati Autofinantate anul 2015

Buget anul 2015 Sectiunea Functionare

Buget anul 2015 Sectiunea Dezvoltare

Venituri anul 2015

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Stei pe anul 2015

Proces verbal de afisare  Bugetul de venituri si cheltuieli anul 2015  Buget 2015 SF+SD

ANUNT!
Catre persoanele beneficiare de alimente prin programul POAD (pensionari si someri cu venituri

sub 400 lei lunar, persoane cu handicap grav sau accentuat si familiile cu alocatie de sustinere.

Proiect de Analiza Socio-Economica al orasului Stei

Situatii financiare - anexe impozite pentru anul 2015

Situatii financiare CENTRUL MEDICAL "SANATATEA PENTRU TOTI" 31.12.2013

Situatii financiare SC SOLCETA SA 31.12.2013

Situatii financiare Primaria orasului Stei 31.12.2013

Buget activitati autofinantate 2014   Buget de venituri si cheltuieli 2014

Buget 2014 sectiunea dezvoltare   Buget 2014 sectiunea functionare

Anexe Impozite si taxe 10 %      Raport Impozite si taxe pentru anul 2014

BUGET 2013 - Sectiunea de Functionare

BUGET 2013 - Sectiunea Dezvoltare

Buget activitati autofinantate 2013 - Orasul Stei

Venituri Buget 2013 - Orasul Stei

Proiect BUGET 2013 partea 1

Proiect BUGET 2013 partea 2

BILANT 31.12.2012

Situatia veniturilor 10

Situatia veniturilor 02

Situatia platilor restante 10

Situatia platilor restante 02

Sinteza platilor restante si arieratelor

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Raport 2013 - dezbaterea si aprobarea impozitelor si taxelor locale

Buget venituri 2012 orasul Stei

Buget activitati autofinantate 2012 orasul Stei

Buget 2012 Sectiunea de dezvoltare

Buget 2012 Sectiunea de functionare

2011 Autofinantate Venituri

2011 Autofinantate Cheltuieli

2011Bilant  

2011 Cont de rezultat patrimonial

2011 Dezvoltare Autofinantate Cheltuieli

2011 Dezvoltare Cheltuieli Buget Local

2011 Dezvoltare Venituri Autofinantate

2011 Dezvoltare Venituri Buget Local

2011 Functionare Autofinantate Cheltuieli

2011 Functionare Cheltuieli Bugetul Local

2011 Functionare Autofinantate Venituri

2011 Functionare Venituri Buget Local

2011Cheltuieli Buget Local

2011 Venituri Buget Local

Buget 2011 Venituri Proprii si subventii

Anexa 1 Buget 2011 Oras Stei

Anexa 2 Buget 2011 Oras Stei

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011

Situatii Financiare Executie Venituri Buget Local 2010

Situatii Financiare Executie Cheltuieli Buget Local 2010

Raport comisiile 1,2,3 - Buget Local 2009

Buget activitati autofinantate 2009 (1)

Buget activitati autofinantate 2009 (2)

Proiect Buget Local 2009 - Cheltuieli

Proiect Buget Local 2009 - Venituri

Hotararea nr .44 din 29 mai 2008 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009

Proiect Buget Local 2008 - Venituri

Proiect Buget Local 2008 - Cheltuieli

Proiect Buget Activitati Autofinantate - Invatamant

Proi ect Buget Activitati Autofinantate - Casa de Cultura, Piata Agroalimentara

 

Mentionam ca pentru cetatenii interesati, care doresc propuneri referitoare la proiectul de buget

sau oricare informare in domeniul bugetar, va stam la dispozitie, la secretariatul Primariei orasului Stei  

telefon 0259/332337               

                                            

Reproducerea oricarui material scris sau ilustrativ din acest site este categoric interzisa in lipsa consimtamantului prealabil al editorului

Copyright (C) 2007- Primaria orasului Stei