SERVICIUL  RESURSE UMANE - REGISTRATURA, CULTURA si ADMINISTRATIV

 

CONCURSURI

 

Transparenta salariala - martie 2023 Proces verbal de afisare

Transparenta salariala - septembrie 2022

Transparenta salariala - martie 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 / 2001 in anul 2021

Anunt privind selectia consilierului de etica

Transparenta salariala - septembrie 2021

Raport de evaluare - Implementarea Legii nr. 544/2001 in anul 2020

Transparenta salariala - martie 2021  Proces verbal de afisare

Transparenta salariala - septembrie 2020

Reclamatie administrativa ( model 2 Legea 544)
Reclamatie administrativa ( model 1 Legea 544)
Model formular - tip cerere - informatii de interes public
Dispozitia 465 - desemnare persoana responsabila Legea 544
Program de audiente
Raport de evaluare - anul 2019
Raport final al examenului de promovare  Comunicare rezultat final
Proces verbal selectie dosare si comunicare rezultate - examen promovare
Anunt - examen de promovare in grad profesional imediat superior functiei publice
Comunicare rezultate finale examen 30.04.2020
Comunicare rezultate interviu 30.04.2020
Proces verbal - proba practica 30.04.2020
Raport final examen 30.04.2020

RAPORT DE EVALUARE - a implementarii Legii 544/2001, in anul 2019

Proces verbal - selectie dosare

Anunt de promovare in treapta imediat superioara  Completare bibliografie

Transparenta salariala 31.03.2020

CODUL ETIC - 2019 editia a II-a
Rezultate finale - examen de promovare - muncitori zone verzi

Comunicare - rezultate finale - concurs de promovare functia infirmier

Proces verbal - proba practica - concurs de promovare functia infirmier
HCL 132 din 24 octombrie 2019 - Aprobarea organigramei, statul de functii si a numarului de personal
Comunicarea rezultatelor - selectie dosare - infirmier
Proces verbal selectie dosare - infirmier

Anunt examen promovare - Cresa

Anunt examen promovare - Zone Verzi

Transparenta salariala  2019

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2016

Legea 544/2001 - Informatii de interes public care se comunica din oficiu

Transparenta salariala - septembrie 2019

HCL nr 142 / 22 aprilie 2019 - Aprobarea modificarilor survenite in Organigrama si Statul de Functii

Lista functii publice UAT - Transparenta salariala - orasul Stei

Comunicare - Rezultatate finale - concurs 21 ianuarie 2019

Anunt concurs - Post contractual - asistent medical

Comunicare - Rezultate concursuri  organizate in data de 21.12.2018

Comunicare - Proba scrisa la concursurile organizate in data de 21.12.2018

Comunicare - Raport rezultate finale concurs

Comunicare - Raport rezultate finale concurs

Comunicare - Rezultate - Selectia dosarelor

Comunicare - Proces Verbal - Selectia dosarelor

Comunicare - Raport rezultate finale concursuri

ANUNT - Organizare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant

ANUNT - Concurs de recrutare Bibliografie Formulare Atributii

Comunicare rezultate selectie dosare

ANUNT - Examen de promovare in grad profesional

ANUNT - Concursuri inspector clasa I grad profesional superior si referent clasa III grad profesional superior    bibliografie inspector  -   bibliografie referent

Transparenta  veniturilor salariale septembrie 2018

Examen de promovare pentru personalul contractual de executie din cadrul Primariei orasului Stei

Regulamentul de organizare si functionare 2018

Organigrama si statele de functii 2018 - Primaria Orasului Stei

Responsabili - Protectia datelor cu caracter personal - din cadrul Primariei orasului Stei

Transparenta  veniturilor salariale aprilie 2018

Transparenta  veniturilor salariale martie 2018

Examen de promovare in grad profesional - Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului (16.04.2018)

Examen de promovare in grad profesional superior (19.02.2018)

Examen de promovare in grad profesional pentru personal contractual

Examen de promovare in grad profesional

Transparenta  veniturilor salariale septembrie 2017

 

Primariei Orasului Stei  

Telefon: 0259/332337, e-mail: primariaorasuluistei@gmail.com