DIRECTII SI SERVICII - PRIMARIA ORASULUI STEI

 

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE ALE PERSONALULUI PRIMARIEI STEI

DECLARATII DE AVERE  ALE PERSONALULUI PRIMARIEI STEI 15 iunie 2022

DECLARATII DE INTERESE ALE PERSONALULUI PRIMARIEI STEI  15 iunie 2022

 

Pentru SITUATII DE URGENTA puteti apela nr. de telefon al serviciului de

permanenta constituit la nivelul Primariei Orasului Stei 0751 262 445

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (actualizata) privind

LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

Serviciul Financiar - Contabil

SERVICIUL ECONOMIC

Serviciul Resurse Umane - Administrativ

SERVICIUL ARHITECTULUI SEF

Serviciul Urbanism - Amenajare Teritoriu

SERVICIUL RESURSE UMANE

REGISTRATURA SI CULTURA

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Populatiei

SERVIClUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA POPULATIEI

Copyright (C) 2007- Primaria Orasului Stei - telefon 0259 332 337