Consiliul Local al Orasului Stei

 

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Stei

Procese verbale sedinte - Convocare sedinte

Hotarari ale Consilului Local  

Proiecte de Hotarare

 

Comisia nr. 1 – Comisia economico-financiara si pentru agricultura

AFRUSINEI BAN ADELA MARIA  Declaratia de avere si declaratia de interese

CIOARA MARIUS DOREL  Declaratia de avere si declaratia de interese

CUC ADRIAN MANUEL  Declaratia de avere si declaratia de interese

MAGDA SORIN  Declaratia de avere si declaratia de interese

PIRTEA DOREL Declaratia de avere si declaratia de interese

Comisia nr. 2 – Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism

CUC SIMINA ELISABETA  Declaratia de avere si declaratia de interese

HARN MIHAI  Declaratia de avere si declaratia de interese

JUDE ALEXANDRU JAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

MICLE GEORGE RAUL  Declaratia de avere si declaratia de interese

STANISTE OVIDIU  Declaratia de avere si declaratia de interese

Comisia nr. 3 – Comisia social culturala, culte, învatamânt, sanatate si familie, munca si protectie sociala, tineret si sport, juridica si de disciplina

ANDRU CRISTIAN ADRIAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

GRUIE IOAN ADRIAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

MONE VIORICA CORNELIA  Declaratia de avere si declaratia de interese

MIHUTA CRISTIAN MIHAI  Declaratia de avere si declaratia de interese

VULCIU IOAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

 

 

(C) Primaria Orasului Stei - telefon/fax 0259 332337, 0259 332348

e-mail primariaorasuluistei@gmail.com