Consiliul Local al Orasului Stei

 

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Stei

Procese verbale sedinte - Convocare sedinte

Hotarari ale Consilului LocalProiecte de Hotarare

Rapoarte de activitate 2021

Bilant - Raport anual privind starea economica, sociala si de mediu 2021

Declaratii de avere 2022 Declaratii de interese 2022

 

COMISIA NR. 1

Comisia economico-financiara si pentru agricultura

AFRUSINEI BAN ADELA MARIA  

CIOARA MARIUS DOREL  

CUC ADRIAN MANUEL  

MAGDA SORIN  

PIRTEA DOREL 

COMISIA NR. 2

Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism

CUC SIMINA ELISABETA  

HARN MIHAI

JUDE ALEXANDRU JAN

NISTOR VIOREL  

STANISTE OVIDIU 

COMISIA NR. 3

 Comisia social culturala, culte, īnvatamānt, sanatate si familie, munca si protectie sociala, tineret si sport, juridica si de disciplina

ANDRU CRISTIAN ADRIAN  

GRUIE IOAN ADRIAN  

MONE VIORICA CORNELIA  

COROIU AURELIA-MANUELA  

VULCIU IOAN  

 

 

(C) Primaria Orasului Stei - telefon/fax 0259 332337, 0259 332348

e-mail primariaorasuluistei@gmail.com