Consiliul Local al Orasului Stei

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Stei

Procese verbale sedinte - Convocare sedinte Hotarari ale Consilului Local  Proiecte de Hotarare

Comisia nr. 1 Comisia economico-financiara si pentru agricultura

CIOARA MARIUS DOREL - presedinte Declaratia de avere si declaratia de interese

CUC ADRIAN MANUEL - secretar  Declaratia de avere si declaratia de interese

MATEI CRISTINA MONICA  Declaratia de avere si declaratia de interese

PIRTEA DOREL  Declaratia de avere si declaratia de interese

AFRUSINEI BAN ADELA MARIA  Declaratia de avere si declaratia de interese

Comisia nr. 2 Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism

STANISTE OVIDIU - presedinte  Declaratia de avere si declaratia de interese

JUDE ALEXANDRU JAN - secretar Declaratia de avere si declaratia de interese

MORTAN IOAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

MAGDA CIPRIAN SORIN   Declaratia de avere si declaratia de interese

HARN MIHAIDeclaratia de avere si declaratia de interese

Comisia nr. 3 Comisia social culturala, culte, învatamânt, sanatate si familie, munca si protectie sociala, tineret si sport, juridica si de disciplina

BOLOCA NICOLETA - presedinte Declaratia de avere si declaratia de interese

COROIU AURELIA MANUELA - secretar Declaratia de avere si declaratia de interese

BOROIANU ION  Declaratia de avere si declaratia de interese

DUSE CALIN IOAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

VULCIU IOAN  Declaratia de avere si declaratia de interese

Actualizat - 22 aprilie 2019

Copyright @ Primaria orasului Stei