PROIECT HOTARARE

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

 PROCESE VERBALE - DISPOZITII

 

Proiect Hotarare - Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 28.04.2022

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 18.04.2022

Proiect Hotarare - Planului anual de actiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale orasului Stei 2022

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 31.03.2022

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna mai 2022

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 11.04.2022

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 11.04.2022

Proiect Hotarare - Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei 2022

Proiect Hotarare - Aprobarea ordinii de zi - Sedinta AGOA SC Solceta SA

Proiect Hotarare - Aprobarea Nomenclatorului stradal al orasului Stei

Proiect Hotarare - Retragerea Orasului Stei din ACOR

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 3550 mp

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 24 februarie 2022

Proiect Hotarare - Modificare stat de functii

Proiect Hotarare - Reprezentati comisia de evaluare a performatelor individuale

Proiect Hotarare - Revocare HCL 16 / 2022

Proiect Hotarare - Membri comisia de evaluare a probei de interviu - Concurs

Proiect Hotarare - Reguli si masuri specifice de aparare impotriva incendiilor

Proiect Hotarare - Bilant trimestrul IV 2021

Proiect Hotarare - Buget - SC Solceta SA

Proiect Hotarare - Buget - SC Centrul Medical Pentru Toti SRL

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 03.02.2022

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 03.02.2022

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna februarie 2022

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 27.01.2022

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 770 mp - str. Nicolae Iorga

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 1210 mp - str. Nicolae Iorga

Proiect Hotarare - Aprobarea devizului general - "Reabilitarea si Modernizarea Sistemului de Apa din Orasul Stei"

Proiect Hotarare - Aprobarea contului de executie bugetara - trimestul 1 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - aductiune apa geotermala

Proiect Hotarare - Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului orasului Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 18.01.2022

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 06.01.2022

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 23.12.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 30.12.2021

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral - str. George Enescu

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral - str. Lucian Blaga

Proiect Hotarare - Excedent bugetar

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna ianuarie 2022

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 27.01.2022

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 18.01.2022

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 06.01.2022

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 30.12.2021

Proiect Hotarare - Executie bugetara trimestrul I 2021 Trimestrul I I 2021 Trimestrul III 2021

Proiect Hotarare - Modificare HCL nr. 234 / 2021

Proiect Hotarare - Modificare HCL nr. 235 / 2021

Proiect Hotarare - Modificare HCL nr. 236 / 2021

Proiect Hotarare - Utilizare excedent bugetar

Proiect Hotarare - Studiu de fezabilitate - stadion sport

Proiect Hotarare - Schimbare destinatii - spatii verzi

Proiect Hotarare - Salarii de baza - 2022

Proiect Hotarare - Retea scolara 2022 -2023

Proiect Hotarare - Repartizare locuinta ANL

Proiect Hotarare - PUZ - str. 13 Septembrie

Proiect Hotarare - Puncte de incarcare - autovehicule electrice

Proiect Hotarare - Parteneriat ABA Crisuri

Proiect Hotarare - Aprobarea planului de actiuni - Legea 416/2001

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 23.12.2021

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 1679 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea Raportului de evaluare - Patrimoniul orasului Stei Anexa

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 20.12.2021

Proiect Hotarare - PROCEDURA - conditiiile de impunere, supraimpozitarea in anul 2022 a terenurilor neingrijite

Proiect Hotarare - Regulament privind buna gospodarire a drumurilor publice ale orasului Stei Anexa

Proiect Hotarare - Regulament privind buna gospodarire a orasului Stei Anexa

Proiect Hotarare - " Construire Sala de educatie fizica scolara, Grup Scolar Unirea str. Independentei nr. 19"

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 07.12.2021

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 1590 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehncio-economici "Refacere Captare Retea Alimentare cu Apa"

Proiect Hotarare - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 2 (doua) garaje

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 20.12.2021

Proiect Hotarare - Repartizarea unei locuinte vacante tip ANL

Proiect Hotarare - Repartizarea unei locuinte vacante tip ANL

Proiect Hotarare - Trecerea in proprietatea privata a orasului Stei - suprafata 9398 mp

Proiect Hotarare - Rectificare buget - decembrie 2021

Proiect Hotarare - Trecerea in proprietatea privata a orasului Stei - suprafata 48 mp

Proiect Hotarare - Trecerea in proprietatea privata a orasului Stei - suprafata 55 mp

Proiect Hotarare - Stabilirea impozitelor pentru autovehiculele transport marfa - 12 tone

Proiect Hotarare - Parteneriat DGASPC

Proiect Hotarare - Aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 25.11.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta CL 12.11.2021

Proiect Hotarare - Repartizarea unui apartament ANL - Visan Marius

Proiect Hotarare - Repartizarea unui apartament ANL - Perta Claudia Daniela

Proiect Hotarare - Repartizarea unui apartament ANL - Terme Nicolae

Proiect Hotarare - Repartizarea unui apartament ANL -

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 04.11.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea strategiei de tarifare SC Solceta SA - 2021 -2025

Proiect Hotarare - Aprobarea trecerii in domeniul public al Orasului Stei - imobil A. Muresanu nr. 4 A

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 21 octombrie2021

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 07.10.2021

Proiect Hotarare - Regulament inchirieri

Proiect Hotarare - Regulament concesiuni

Proiect Hotarare - Insusirea valorii de piata - evaluare imobiliara

Proiect Hotarare - Aprobarea regulamentului - Clubul Sportiv Orasenesc Stei  Anexa

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 07 octombrie2021

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - "Reabilitare si Modernizare Strazi in Orasul Stei"

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - "Extindere Retele de Apa si Canalizare"

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - "Refacere Captare Retea Alimentare cu Apa"

Proiect Hotarare - Aprobarea formarii unui nou nr. cadastral - 2084 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 30.09.2021

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna octombrie2021

Proiect Hotarare - Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 2021 - 2022

Proiect Hotarare - Rectificare buget - septembrie 2021

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 30 septembrie2021

Proiect Hotarare - Protocol CJ Bihor - Parc Industrial

Proiect Hotarare - Aprobarea aderarii orasului Stei la "Acordul privind Orasele Verzi"

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 10.08.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea atestarii persoanelor fizice - administrator condominiu

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 100 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea modificarii Statului de functii

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 26 august 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea reorganizarii Comisiei de atestare - adminsitrator de condominiu

Proiect Hotarare - Aprobarea suplimentarii cu combustibil - ABA Crisuri

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 10 august 2021

Proiect Hotarare - AGA Solceta - august 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 05.08.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea incheierii unui parteneriat cu Administratia Nationala Apele Romane

Proiect Hotarare - Aderarea la parteneriatul public privat de dezvoltare locala GAL "Codru Moma"

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 05 august 2021

Proiect Hotarare - Organizarea procedurii de vanzare a cladirii  - Canton Silvic Petrileni

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna august 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 29.07.2021

Proiect Hotarare - Rectificare buget - august 2021

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 1679 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea trecerii in domeniul privat al orasului Stei - suprafata 33.342 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 12.07.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea infiintarii Politiei locale a orasului Stei

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 29 iulie 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 12.07.2021

Proiect Hotarare - Aprobrarea atestarii persoanelor fizice - adminsitrator condominii

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 1618 mp

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 12 iulie 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 02.07.2021

Proiect Hotarare - Insusirea valorilor de piata in urma evaluarii imobiliare

Raport evaluare pentru schimb teren 1 - Partea 2

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 2550 mp

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna iulie 2021

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 02 iulie 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 30.06.2021

Proiect Hotarare - Revocare HCL 189 din 23.09.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 30 iunie2021

Proiect Hotarare -  Sedinta CL - 30.06.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 24.06.2021

Proiect Hotarare - Revocare HCL 82 din 14.05.2021

Proiect Hotarare - Rectificare de buget

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 24 iunie 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 04.06.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea regulamentului serviciului de salubritate

Proiect Hotarare - Aprobare organigrama

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici apa si canal

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - SG "Miron Pompiliu"

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - CN "Avram Iancu"

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 693 mp

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 150 mp

Proiect Hotarare - Aprobare - formare numar cadastral 101 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniu privat -"Hala piata cu copertina"

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 03 iunie 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 27.05.2021

Proiect Hotarare - Insusirea valorilor de piata obtiunte in urma evaluarii imobiliare

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 29.04.2021

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 14 mai 2021

Proiect Hotarare -  Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare - PARUMF

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna mai 2021

Proiect Hotarare - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor

Proiect Hotarare - Bugetul de venituri si cheltuieli ale orasului Stei - 2021

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei 29.04.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea facturarii cantitatii de apa uzata

Proiect Hotarare - Regulamentul de Organizare si Functionare - CL Stei

Proiect Hotarare - Taxe si impoozite - 2022

Proiect Hotarare - Cadastral - 240 mp

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 22.04.2021

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei 22.04.2021

Proiect Hotarare - Formarea unui nou numar cadastral in suprafata de 550 mp

Proiect Hotarare - Infiintare unei noi coli de Carte Funciara - nr. topo. 826

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 09.04.2021

Proiect Hotarare - AGOA - SC Solceta SA Anexa AGOA

Proiect Hotarare - Actiuni de curatare si igienizare a terenurilor

Proiect Hotarare - Acordare de burse pentru elevii din institutiile de invatamant

Proiect Hotarare - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli - SC Solceta SA

Proiect Hotarare - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli - "Centrul Medical Sanatatea pentru toti"

Proiect Hotarare - Aprobarea modificarii Statului de functii

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei 09.04.2021

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna aprilie 2021

Proiect Hotarare - Regulament inchiriere spatii excedentare scoli

Proiect Hotarare - Evaluare teren - Str. Cuza Voda

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 31.03.2021

Proiect Hotarare - Predare amplasament cladire sectie balneologie

Proiect Hotarare - Stabilire cota chirii din inchirieri spatii scolare

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 25.03.2021

Proiect Hotarare - Constituirea unei comisii speciale de analiza, vanzare - schimb de imobile

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei 31.03.2021

Proiect Hotarare - Aprobare proiect si cheltuieli legate de proiect - cursurile on-line

Proiect Hotarare - PAAR (Planul de analiza si acoperire a riscurilor)

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 25.03.2021

Proiect Hotarare - Modificare Stat de functii

Proiect Hotarare - Licitatie publica cu strigare a unui imobil

Proiect Hotarare - Incetare mandat consilier local - Micle George-Raul

Proiect Hotarare - Cetatean de onoare, post mortem defunctului Purle Alexandru, veteran de razboi

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 05.03.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea achizitionarii de servicii - consultanta juridica

Proiect Hotarare - Bilant - Centrul Medical

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 05.03.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti

Proiect Hotarare - Exploatarea a 500 mc masa lemnoasa rezultata din taierile de igiena

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 03.03.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea alocarii terenului situat in zona lacului in vederea stocarii temporare a deseurilor inerte

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 03.03.2021

Proiect Hotarare - Contract comodat - SC Nova Power & Gas SRL Cluj-Napoca

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 25.02.2021

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna martie 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea formarii unui cadstral nou - strada Crisul Negru

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 25.02.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 16.02.2021

Proiect Hotarare - Aprobarea modificarii componentei comisiilor de specialitate a C.L. Stei

Proiect Hotarare - Conservarea cladirilor istorice

Proiect Hotarare - Executie bugetara - 2020

Proiect Hotarare - Majorare tarif cimitir

Proiect Hotarare - Aprobarea modificarii Regulamentului privind asistentul personal al persoanei cu handicap grav

Proiect Hotarare - Prelungire PUG 10 ani

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta CL Stei - 16.02.2021

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna februarie 2021

Proiect Hotarare - Neasumarea responsablitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire

Proiect Hotarare - Modificare Stat de functii

Proiect Hotarare - Infiintare publicatie locala

Proiect Hotarare - Evaluare imobiliara

Proiect Hotarare - Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 28.01.2021

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 28.01.2021

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna ianuarie 2021

Proiect Hotarare - Modificare tarife Solceta

Proiect Hotarare - Modificarea Statului de functii

Proiect Hotarare - Incetarea de drept a mandatului de consilier local - Mihuta Cristian-Mihai

Proiect Hotarare - Reprezentati in comisia de evaluare a performantelor individuale

Proiect Hotarare - Regulament privind procedurile de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar

Proiect Hotarare - Repartizarea orelor de munca prestate de catre beneficiarii de sume - ajutor social

Proiect Hotarare - Repartizarea unui apartament ANL - Pasca Ioan

Proiect Hotarare - Aprobarea salriilor de baza pentru functiile publice generale si de executie

Proiect Hotarare - Transfer teren - proprietatea publica a orasului Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea sumei utilizarii excedentului bugetar

Proiect Hotarare - Aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2021

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 21.12.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea numirii de catre CL Stei - a doi reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu" Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea numirii de catre CL Stei - a doi reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie la Colegiul National "Avram Iancu"Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea numirii de catre CL Stei - a doi reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie la  la Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea numirii de catre CL Stei - a doi reprezentanti care sa faca parte din Consiliul de Administratie la  la Liceul Tehnologic "Unirea" Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea numirii de catre CL Stei - al uni reprezentant care sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu" Stei

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 23.12.2020

Proiect Hotarare - Transfer fara plata - autoutilitara

Proiect Hotarare - Rectificare buget - 21.12.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 21.12.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 16.12.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 16.12.2020

Proiect Hotarare - Rectificare buget 16.12.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea modificarii Statului de functii

Proiect Hotarare - Modificare HCL 45 din data de 26.11.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 10.12.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 10.12.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea Regulamentului privind asistentul personal al persoanei cu handicap grav

Proiect Hotarare - Revocare HCL 33 din 16.11.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat, pentru copiii cu dizabilitati

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 04.12.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 04.12.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 26.11.2020

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna decembrie 2020

Proiect Hotarare - Modificare HCL nr. 206 din 15.10.2020

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici - strada Sportului

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Andrei Muresanu

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 26.11.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 16.11.2020

Proiect Hotarare - Cadastral nou - Liceul Tehnologic "Unirea"

Proiect Hotarare - Revocare HCL 58 din anul 2017

Proiect Hotarare - Taxe speciale - salubrizare

Proiect Hotarare - Transfer cladiri in domeniul privat

Proiect Hotarare - Transfer retele - Solceta

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 16.11.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 05.11.2020

Proiect Hotarare - Regulament de Organizare si Funtionare

Proiect Hotarare - Inregistrarea UAT Stei - Sistemul National Electronic de Plata a Impozitelor si taxelor

Proiect Hotarare - Lucrari - strada Visinilor

Proiect Hotarare - Schimbare destinatie arie de constructie

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Salcamilor

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Bisericii

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Crisului

Proiect Hotarare - Planul de selectie pentru completarea numarului de membri - Solceta

Proiect Hotarare - Vacantare post - consilier juridic

Proiect Hotarare - Modificare stat de functii - SPCLEP

Proiect Hotarare - Acord ADRNV Anexa acord parteneriat

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Ariesului

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 29.10.2020

Proiect Hotarare - Revocare HCL nr. 14 din data de 23.10.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 05.11.2020

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna noiembrie 2020

Proiect Hotarare - Alegerea Viceprimarului orasului Stei

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 30.10.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 29.10.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 23.10.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 19.10.2020

Proiect Hotarare - Reorganizarii comisiei atestare - administrator - Asociatiile de proprietari

Proiect Hotarare - Aprobarea reorganizarii comisiei specializate - Asociatiile de proprietari

Proiect Hotarare - Cadastral aleea Stadionului

Proiect Hotarare - Cadastral strada Ariesului

Proiect Hotarare - Cadastral strada Crinului

Proiect Hotarare - Cadastral strada Nucilor

Proiect Hotarare - Cadastral strada Plopilor

Proiect Hotarare - Infiintare coli CF

Proiect Hotarare - Aprobarea proiectului si chelutielilor - derularea cursurilor on-line

Proiect Hotarare - Schimbare denumire imobile

Proiect Hotarare - Organizarea comisiilor de specialitate

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna octombrie 2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 19.10.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea acordarii unei finantari rambursabile interne

Proiect Hotarare - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici - Geotermal

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 14.10.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 15.10.2020

Proiect Hotarare - Trecrerea imobilului - sala de sport in domeniul public al orasului Stei

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 14.10.2020

Proiect Hotarare - "Cresterea numarului de utilizatori de servicii si aplicatii digitale in vederea facilitarii derularii cursurilor on-line"

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 05.10.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea bilantului contabil - "Centrul Medical Sanatatea Pentru Toti"

Proiect Hotarare - AGOA Solceta - octombrie 2020

Proiect Hotarare - Proiect dotare scoli

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 23.09.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 05.10.2020

Proiect Hotarare - Presedinte de sedinta - octombrie 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea ordinii de zi - sedinta extraordinara 23.09.2020

Proiect Hotarare - "Coridor de mobilitate urbana"

Proiect Hotarare - Extindere, reabilitare si modernizare - Sectia Balneologie

Proiect Hotarare - Predare amplasament-  extindere, reabilitare - Sectia Balneologie

Proiect Hotarare - Reabilitare cladire - Liceul Tehnologic "Unirea"

Proiect Hotarare - Reabilitare - Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu"

Proiect Hotarare - Reabilitare strada 13 Septembrie

Proiect Hotarare - Asumare responsabilitati - program scoli

Proiect Hotarare - Regulament acordare sprijin financiar

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 17.09.2020

Proiect Hotarare - Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularilor procedurilor

Proiect Hotarare - AGA - Solceta

Proiect Hotarare - Rectificare buget - luna septembrie 2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 04.09.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 01.09.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 01.09.2020

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna septembrie 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 27.08.2020

Proiect Hotarare - Modificare HCL 67 / 2019

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Octavian Popa

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Petrileni 3

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Petrileni 2

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Petrileni 1

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta ordinara 27.08.2020

Proiect Hotarare - Modificare state de functii

Proiect Hotarare - Aprobarea proiectului "Coridor de mobilitate urbana in orasul Stei"

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 20.08.2020

Proiect Hotarare - Trecerea unui teren din domeniul privat in teren public

Proiect Hotarare - Actualizarea cheltuielilor legate de proiectul Lac Stei

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Avram Craciun Ovidiu

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Deliman Simona Rodica

Proiect Hotarare - Aprobarea proiectului "Regenerarea urbana a spatiilor verzi"

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 4

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 3

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 2

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 1

Proiect Hotarare - Revocare HCL 146 din 17.08.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 20.08.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 20.08.2020

Proiect Hotarare - Modificarea si completarea Strategiei de Dezvoltare a Orasului Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 17.08.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 17.08.2020

Proiect Hotarare - Cadastral zona verde- strada Petrileni

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 13.08.2020

Proiect Hotarare - Modificare si completare PMUD

Proiect Hotarare - Schimb teren

Proiect Hotarare - Aprobare rapoarte de evaluare

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada A. Iancu si Garofitei

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada A. Muresanu si G. Enescu

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada G. Enescu si A. Muresanu

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Tineretului

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada A. Iancu

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Minerului 

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Independentei - tronson 2

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Independentei - tronson 1

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada N. Iorga - tronson 3

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada N. Iorga - tronson 2

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada N. Iorga - tronson 1

Proiect Hotarare - Ordinea de zi

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 22.07.2020

Proiect Hotarare - AGA - SC Solceta - 10 august 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea formarii unui nr. cadastral - str. 13 Septembrie

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - Reabilitare Strada Petrileni

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - Sistematizare si viabilizare Parc infrastructura rutiera si ape pluviale

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - reabllitare Strada A. Iancu, Tudor Vladimirescu, Pantea Petru, Teiului, Octavian Popa

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - reabilitare Str. Crinului, Ariesului, Aleea Stadionului, Str. Nucilor, Str. Plopilor, Str. Salcamilor, Aleea Visinilor

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - reabilitare str. Crinului

Proiect Hotarare - Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale sedinta 25.06.2020

Proiect Hotarare - Ordine de zi - sedinta ordinara 22 iulie 2020

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - iulie 2020

Proiect Hotarare - AGA Solceta - 10 august 2020

Proiect Hotarare - Informare - Spitalul Orasenesc Stei

Proiect Hotarare - Modificare indicatori tehnico-economici GPP

Proiect Hotarare - Numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice

Proiect Hotarare - Instituirea unor facilitati fiscale

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Cotor Nicoleta Anca

Proiect Hotarare - Schimb denumire Caminul nr. 2 - CNAI

Proiect Hotarare - Aprobare parteneriat ADD

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale sedinta 10.06.2020

Proiect Hotarare - Desfiintare 3 posturi vacante de natura contractuala

Proiect Hotarare - Aprobarea proeictului servicii transfrontaliere

Proiect Hotarare - Membri C.A. - CENTRUL MEDICAL SANATATEA PENTRU TOTI

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Invitatie si ordinea de zi - sedinta CL 10.06.2020

Proiect Hotarare - Presedinte de sedinta CL - luna iunie 2020

Proiect Hotarare - Extindere utilitati apa si canalizare - Lac Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta 28.05.2020

Proiect Hotarare - Cheltuieli efectuate in perioada starii de urgenta

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta 15.05.2020

Proiect Hotarare - Aprobare locuinta ANL - Giurgiu Filip

Proiect Hotarare - Aprobare schimbare  locuinta ANL - Tulcan Georgiana

Proiect Hotarare - PUZ - Constructie statie ITP

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta ordinara 15.05.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale sedinta 05.05.2020

Proiect Hotarare - Prelungire contract Solceta

Proiect Hotarare - Taxe si impozite pentru anul 2021 Anexa

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta ordinara 30.04.2020

Proiect Hotarare - Dispozitie convocare sedinta ordinara 30.04.2020

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Aprobare proces verbal - sedinta extraordinara 27.04.2020

Proiect Hotarare - Contributie ClusTherm Transylvania 2020

Proiect Hotarare - Modificare state de functii

Proiect Hotarare - Sedinta extraordinara 27.04.2020

Proiect Hotarare - Aprobare proces verbal - sedinta extraordinara 02.04.2020

Proiect Hotarare - Modificare proiect strand

Proiect Hotarare - Rectificare buget 02.04.2020

Proiect Hotarare - Schimbare destinatie imobil

Proiect Hotarare - Pubele

Proiect Hotarare - Incheiere parteneriat ABA Crisuri

Proiect Hotarare - Alocare sume - persoane izolate

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 09.03.2020

Proiect Hotarare - Alegerea presedintelui de sedinta 09.03.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta 27.02.2020

Proiect Hotarare - Licitatie gaz

Proiect Hotarare - Informare, situatia sociala - persoane cu handicap

Proiect Hotarare - Informare, adresa Prefectura - Raport control 30.02.2020

Proiect Hotarare - Anexa - ROF - Consiliul Local al Orasului Stei

Proiect Hotarare - ROF - Consiliul Local al Orasului Stei

Proiect Hotarare - Servicii sociale

Proiect Hotarare - Buget

Proiect Hotarare - PAAR

Proiect Hotarare - Licitatie deschisa proiect - Centru Comunitar Intergenerational

Proiect Hotarare - PARUMF

Proiect Hotarare - Aprobare proiect - locuinte sociale

Proiect Hotarare - Aprobare proiect - zona recreere

Proiect Hotarare - Privind aprobarea ordinei de zi - sedinta extraordinara 03.02.2020

Proiect Hotarare - Privind aprobare proiect si cheltuieli - Zona de recreere

Proiect Hotarare - Privind modifcarea HCL 60

Proiect Hotarare - Cheltuieli proiect - teren de sport - Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu"

Proiect Hotarare - Privind modificarea HCL 182

Proiect Hotarare - Privind alegerea presedintelui de sedinta - luna februarie 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta ordinara - 30.01.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea intocmirii Registrului Agricol 2020 - 2024, in format electronic

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Parteneriat microbus - Comuna Rieni

Proiect Hotarare - Asociatia CLUSTERM Transylvania

Proiect Hotarare - Anexa - CLUSTER - Statut

Proiect Hotarare - Anexa - CLUSTER - Act constitutiv

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Regulament mopede

Proiect Hotarare - Anexe mijloace fixe - Spital

Proiect Hotarare - Aprobare PAAP 2020 + anexe

Proiect Hotarare - Retea scolara 2020 - 2021

Proiect Hotarare -Rectificare buget

Proiect Hotarare - Ampasare panou publicitar

Proiect Hotarare - Insusire valoare piata - teren cimitir

Proiect Hotarare - Insusire valori piata

Proiect Hotarare - Raport de evaluare imobil, insusire valori piata

Proiect Hotarare - Aprobare modificare stat de functii

Proiect Hotarare - Aprobare comisie de evaluare pentru licitatie gaz

Proiect Hotarare - Aprobare intocmire SF strazi

Proiect Hotarare - Aprobarea rectificarii bugetului local

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Constituire echipa mobila - interventie de urgenta - Violenta domestica

Proiect Hotarare - Aprobare Procese Verbale - 02.10.2019

Proiect Hotarare - Infiintare unei structuri de primire turistica - CN Avram Iancu

Proiect Hotarare - Contul anual de executie al bugetului local 2018

Proiect Hotarare - Privind anularea unor obligatii accesorii datorate bugetuluui local

Proiect Hotarare - Aprobare organigrama

Proiect Hotarare - Teren domeniul public si privat - gaz

Proiect Hotarare - Aprobare documentatie - gaz

Proiect Hotarare - Aprobarea puneri la dispozitie terenuri - public, privat - gaz

Proiect Hotarare - Repartizare ANL  - Bogdan Ana

Proiect Hotarare - Repartizare ANL  - Dume Filip

Proiect Hotarare - Repartizare ANL  - Cioanca Laura

Proiect Hotarare - AGA Solceta - redistribuire membri

Proiect Hotarare - Aprobare schimb de locuinta ANL - Tinca Dragan Corina

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Balan

Proeict Hotarare - Indicatori tehnico-economici drum aeroport

Proeict Hotarare - Evaluare teren din pasiunea urbariala

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici - reabilitare str. Trandafirilor

Proiect Hotarare - Insusiri valori de piata

Proiect Hotarare - Moderinzare drum

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Transformare post secretar

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Aron Radu

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Bara Calin

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Pasca Alin

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Farcanea Razvan

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Feczko

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Indrei Sebastian

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Jude Raluca

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Popa Voicu

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici extindere apa canal

Proiect Hotarare - Pod peste Crisul Baita

Proiect Hotarare - Valorificare - Pod peste Crisul Baita

Proiect Hotarare - Rectificare Buget

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici - Infiintare Gaz

Proiect Hotarare - Infiintare SF - Gaz

Proiect Hotarare - Evaluare teren gaz

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Sere Monica