PROIECT HOTARARE

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

 PROCESE VERBALE - DISPOZITII

 

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 17.09.2020

Proiect Hotarare - Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularilor procedurilor

Proiect Hotarare - AGA - Solceta

Proiect Hotarare - Rectificare buget - luna septembrie 2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 04.09.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 01.09.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta extraordinara 01.09.2020

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - luna septembrie 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 27.08.2020

Proiect Hotarare - Modificare HCL 67 / 2019

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Octavian Popa

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Petrileni 3

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Petrileni 2

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Petrileni 1

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta ordinara 27.08.2020

Proiect Hotarare - Modificare state de functii

Proiect Hotarare - Aprobarea proiectului "Coridor de mobilitate urbana in orasul Stei"

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale - sedinta 20.08.2020

Proiect Hotarare - Trecerea unui teren din domeniul privat in teren public

Proiect Hotarare - Actualizarea cheltuielilor legate de proiectul Lac Stei

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Avram Craciun Ovidiu

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Deliman Simona Rodica

Proiect Hotarare - Aprobarea proiectului "Regenerarea urbana a spatiilor verzi"

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 4

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 3

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 2

Proiect Hotarare - Predare amplasament reabilitare strazi 1

Proiect Hotarare - Revocare HCL 146 din 17.08.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 20.08.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 20.08.2020

Proiect Hotarare - Modificarea si completarea Strategiei de Dezvoltare a Orasului Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 17.08.2020

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 17.08.2020

Proiect Hotarare - Cadastral zona verde- strada Petrileni

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 13.08.2020

Proiect Hotarare - Modificare si completare PMUD

Proiect Hotarare - Schimb teren

Proiect Hotarare - Aprobare rapoarte de evaluare

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada A. Iancu si Garofitei

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada A. Muresanu si G. Enescu

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada G. Enescu si A. Muresanu

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Tineretului

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada A. Iancu

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Minerului 

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Independentei - tronson 2

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada Independentei - tronson 1

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada N. Iorga - tronson 3

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada N. Iorga - tronson 2

Proiect Hotarare - Cadastral nou - strada N. Iorga - tronson 1

Proiect Hotarare - Ordinea de zi

Proiect Hotarare - Aprobarea porceselor verbale - sedinta 22.07.2020

Proiect Hotarare - AGA - SC Solceta - 10 august 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea formarii unui nr. cadastral - str. 13 Septembrie

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - Reabilitare Strada Petrileni

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - Sistematizare si viabilizare Parc infrastructura rutiera si ape pluviale

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - reabllitare Strada A. Iancu, Tudor Vladimirescu, Pantea Petru, Teiului, Octavian Popa

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - reabilitare Str. Crinului, Ariesului, Aleea Stadionului, Str. Nucilor, Str. Plopilor, Str. Salcamilor, Aleea Visinilor

Proiect Hotarare - Aprobare indicatori tehnico-economici - reabilitare str. Crinului

Proiect Hotarare - Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale sedinta 25.06.2020

Proiect Hotarare - Ordine de zi - sedinta ordinara 22 iulie 2020

Proiect Hotarare - Presedinte sedinta CL - iulie 2020

Proiect Hotarare - AGA Solceta - 10 august 2020

Proiect Hotarare - Informare - Spitalul Orasenesc Stei

Proiect Hotarare - Modificare indicatori tehnico-economici GPP

Proiect Hotarare - Numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice

Proiect Hotarare - Instituirea unor facilitati fiscale

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Cotor Nicoleta Anca

Proiect Hotarare - Schimb denumire Caminul nr. 2 - CNAI

Proiect Hotarare - Aprobare parteneriat ADD

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale sedinta 10.06.2020

Proiect Hotarare - Desfiintare 3 posturi vacante de natura contractuala

Proiect Hotarare - Aprobarea proeictului servicii transfrontaliere

Proiect Hotarare - Membri C.A. - CENTRUL MEDICAL SANATATEA PENTRU TOTI

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Invitatie si ordinea de zi - sedinta CL 10.06.2020

Proiect Hotarare - Presedinte de sedinta CL - luna iunie 2020

Proiect Hotarare - Extindere utilitati apa si canalizare - Lac Stei

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta 28.05.2020

Proiect Hotarare - Cheltuieli efectuate in perioada starii de urgenta

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta 15.05.2020

Proiect Hotarare - Aprobare locuinta ANL - Giurgiu Filip

Proiect Hotarare - Aprobare schimbare  locuinta ANL - Tulcan Georgiana

Proiect Hotarare - PUZ - Constructie statie ITP

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta ordinara 15.05.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea proceselor verbale sedinta 05.05.2020

Proiect Hotarare - Prelungire contract Solceta

Proiect Hotarare - Taxe si impozite pentru anul 2021 Anexa

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta ordinara 30.04.2020

Proiect Hotarare - Dispozitie convocare sedinta ordinara 30.04.2020

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Aprobare proces verbal - sedinta extraordinara 27.04.2020

Proiect Hotarare - Contributie ClusTherm Transylvania 2020

Proiect Hotarare - Modificare state de functii

Proiect Hotarare - Sedinta extraordinara 27.04.2020

Proiect Hotarare - Aprobare proces verbal - sedinta extraordinara 02.04.2020

Proiect Hotarare - Modificare proiect strand

Proiect Hotarare - Rectificare buget 02.04.2020

Proiect Hotarare - Schimbare destinatie imobil

Proiect Hotarare - Pubele

Proiect Hotarare - Incheiere parteneriat ABA Crisuri

Proiect Hotarare - Alocare sume - persoane izolate

Proiect Hotarare - Ordinea de zi - sedinta 09.03.2020

Proiect Hotarare - Alegerea presedintelui de sedinta 09.03.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta 27.02.2020

Proiect Hotarare - Licitatie gaz

Proiect Hotarare - Informare, situatia sociala - persoane cu handicap

Proiect Hotarare - Informare, adresa Prefectura - Raport control 30.02.2020

Proiect Hotarare - Anexa - ROF - Consiliul Local al Orasului Stei

Proiect Hotarare - ROF - Consiliul Local al Orasului Stei

Proiect Hotarare - Servicii sociale

Proiect Hotarare - Buget

Proiect Hotarare - PAAR

Proiect Hotarare - Licitatie deschisa proiect - Centru Comunitar Intergenerational

Proiect Hotarare - PARUMF

Proiect Hotarare - Aprobare proiect - locuinte sociale

Proiect Hotarare - Aprobare proiect - zona recreere

Proiect Hotarare - Privind aprobarea ordinei de zi - sedinta extraordinara 03.02.2020

Proiect Hotarare - Privind aprobare proiect si cheltuieli - Zona de recreere

Proiect Hotarare - Privind modifcarea HCL 60

Proiect Hotarare - Cheltuieli proiect - teren de sport - Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu"

Proiect Hotarare - Privind modificarea HCL 182

Proiect Hotarare - Privind alegerea presedintelui de sedinta - luna februarie 2020

Proiect Hotarare - Aprobarea procesului verbal - sedinta ordinara - 30.01.2020

Proiect Hotarare - Aprobarea intocmirii Registrului Agricol 2020 - 2024, in format electronic

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Parteneriat microbus - Comuna Rieni

Proiect Hotarare - Asociatia CLUSTERM Transylvania

Proiect Hotarare - Anexa - CLUSTER - Statut

Proiect Hotarare - Anexa - CLUSTER - Act constitutiv

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Regulament mopede

Proiect Hotarare - Anexe mijloace fixe - Spital

Proiect Hotarare - Aprobare PAAP 2020 + anexe

Proiect Hotarare - Retea scolara 2020 - 2021

Proiect Hotarare -Rectificare buget

Proiect Hotarare - Ampasare panou publicitar

Proiect Hotarare - Insusire valoare piata - teren cimitir

Proiect Hotarare - Insusire valori piata

Proiect Hotarare - Raport de evaluare imobil, insusire valori piata

Proiect Hotarare - Aprobare modificare stat de functii

Proiect Hotarare - Aprobare comisie de evaluare pentru licitatie gaz

Proiect Hotarare - Aprobare intocmire SF strazi

Proiect Hotarare - Aprobarea rectificarii bugetului local

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Constituire echipa mobila - interventie de urgenta - Violenta domestica

Proiect Hotarare - Aprobare Procese Verbale - 02.10.2019

Proiect Hotarare - Infiintare unei structuri de primire turistica - CN Avram Iancu

Proiect Hotarare - Contul anual de executie al bugetului local 2018

Proiect Hotarare - Privind anularea unor obligatii accesorii datorate bugetuluui local

Proiect Hotarare - Aprobare organigrama

Proiect Hotarare - Teren domeniul public si privat - gaz

Proiect Hotarare - Aprobare documentatie - gaz

Proiect Hotarare - Aprobarea puneri la dispozitie terenuri - public, privat - gaz

Proiect Hotarare - Repartizare ANL  - Bogdan Ana

Proiect Hotarare - Repartizare ANL  - Dume Filip

Proiect Hotarare - Repartizare ANL  - Cioanca Laura

Proiect Hotarare - AGA Solceta - redistribuire membri

Proiect Hotarare - Aprobare schimb de locuinta ANL - Tinca Dragan Corina

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Balan

Proeict Hotarare - Indicatori tehnico-economici drum aeroport

Proeict Hotarare - Evaluare teren din pasiunea urbariala

Proiect Hotarare - Rectificare buget

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici - reabilitare str. Trandafirilor

Proiect Hotarare - Insusiri valori de piata

Proiect Hotarare - Moderinzare drum

Proiect Hotarare - AGA Solceta

Proiect Hotarare - Transformare post secretar

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Aron Radu

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Bara Calin

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Pasca Alin

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Farcanea Razvan

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Feczko

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Indrei Sebastian

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Jude Raluca

Proiect Hotarare - Cetatean de Onoare - Popa Voicu

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici extindere apa canal

Proiect Hotarare - Pod peste Crisul Baita

Proiect Hotarare - Valorificare - Pod peste Crisul Baita

Proiect Hotarare - Rectificare Buget

Proiect Hotarare - Indicatori tehnico-economici - Infiintare Gaz

Proiect Hotarare - Infiintare SF - Gaz

Proiect Hotarare - Evaluare teren gaz

Proiect Hotarare - Repartizare ANL - Sere Monica