PROIECTE EUROPENE DIN FONDURI NERAMBUSABILE

 

 

 

 

 

 

 

Amenajare zona de agrement - Lac Stei (POR 2014 -2020)
Strategia orasului Stei   Proces Verbal de afisare